Kidričevo dobilo 110.000 € za obnovo ceste in nova gasilska vozila

Minister Tonin z županom Občine Kidričevo podpisal dogovor o razmerjih med MO in občino glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture v občini

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je bil v nedeljo, 20. junija, na obisku v Kidričevem.

Z županom Občine Kidričevo Antonom Leskovarjem sta v avli tamkajšnje osnovne šole podpisala dogovor o urejanju razmerij glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Kidričevo ter ureditvi drugih medsebojnih razmerij. Slovenska vojska na območju občine uporablja skladišče Kidričevo, strelišče Apače pa bo uporabljala po njegovi posodobitvi. Ministrstvo za obrambo se je v dogovoru obvezalo, da bo zaradi obremenjenosti občinske lokalne cestne, komunalne in druge infrastrukture sodelovalo z občino pri njenem vzdrževanju in posodabljanju ter pri nakupih novih gasilskih vozil. Tako bo Ministrstvo za obrambo v letošnjem letu sofinanciralo modernizacijo lokalne ceste Apače – Trnovec v višini 100.000 evrov, v znesku 10.000 evrov pa bo sofinanciralo nakupe novih gasilskih vozil. Občina Kidričevo se je v dogovoru obvezala, da bo podpirala izvedbo projekta izgradnje sodobnega vadišča in strelišča Slovenske vojske v Apačah. Ta projekt na  ministrstvu načrtujemo v okviru investicij v modernizacijo Slovenske vojske. Obnovi  vojašnic in vadišč namenjamo veliko pozornost, pri čemer se zavedamo pomena varovanja okolja in dobrih odnosov z lokalnimi skupnostmi. Podobne dogovore kot v Kidričevem je minister za obrambo mag. Matej Tonin podpisal tudi z župani nekaterih drugih slovenskih občin, v katerih sobiva Slovenska vojska.

Po podpisu dogovora je bil minister slavnostni govornik na slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Kidričevo in 30-letnici samostojnosti Republike Slovenije. Minister je v govoru poudaril pomen tvornega sodelovanja na vseh ravneh, od lokalne do državne. Izpostavil je izjemno domoljubje, samozavest in odločnost ter neomajen pogum, ki so ga izkazali vsi, ki so tlakovali in obranili našo pot v samostojnost – od takratnega političnega vodstva do pripadnikov Teritorialne obrambe in slovenske milice, ki so našo samostojnost obranili v vsiljenem vojaškem spopadu z, vsaj na papirju, mnogo močnejšim nasprotnikom.

»Naša država Slovenija, ki letos praznuje trideset let, nam ni bila podarjena. Vse stvari smo si morali izboriti sami. Še 21. junija 1991 so predstavniki svetovnih velesil govorili, da Slovenija ne bo nikoli samostojna,« je dejal minister.

Poudaril je tudi, da nas dogodki vojne za Slovenijo zato opozarjajo, da je dobro opremljena in izurjena Slovenska vojska ključna za zavarovanje in ohranitev naše suverenosti in neodvisnosti tudi v prihodnjih letih in desetletjih. Brez varnosti in miru namreč ni države blaginje. Pri tem je minister omenil tudi temeljito prenovo sistema prostovoljnega služenja vojaškega roka, ki se bo prvič na nov način začel izvajati 5. julija.

Preberite še:

Olimpijska bakla danes v Dornavi

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Nesreča na sotočju Drave in Dravinje! Prevrnjeni trije čolni!

Cepivo bomo izbirali sami

 

MR