Kar so upokojenci pod vlado Janeza Janše dobili, bodo lahko pod Golobom izgubili

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je v svojem dvoletnem mandatu sprejela kar nekaj ukrepov, ki so pozitivno vplivali na položaj upokojencev v Sloveniji. Golobova vlada zdaj te ukrepe sistematično ukinja. Eden izmed ukrepov, ki jih aktualna vlada ukinja, je tudi ureditev področja dolgotrajne oskrbe.

 

Evropska komisija je leta opozarjala Slovenijo, da potrebuje sistemski zakon, s katerim se bo poskrbelo, da bo vsak starostnik svoja zadnja leta preživel brez nepotrebnih stisk in pomanjkanja. Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil konec leta 2021 po več kot 20 letih poskusov in več kot 120 različnih verzij predlogov v času vlade Janeza Janše končno sprejet. Gre za zakon, ki ureja področje dolgotrajne oskrbe, z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno obravnavo odraslih oseb, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase. Zakon o dolgotrajni oskrbi vsem državljanom prinaša upanje, da v starosti ne bodo ostali sami in brez zdravstvene oskrbe ter pomoči.

Državni zbor RS je vseeno potrdil spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jih je predlagala vlada Roberta Goloba, s katerimi pa se izvajanje enega najpomembnejših in težko pričakovanih zakonov za naše državljane zamika v prihodnost. Še več, obstaja realna bojazen, da zamik pravzaprav pomeni ukinitev poglavitnih rešitev.

Medtem ko je vlada pod vodstvom Janeza Janše delala v korist upokojencev, Golobova vlada upokojencem vse pozitivne pridobitve ukinja. V nadaljevanju navajamo, kaj vse je prejšnja vlada sprejela v dobrobit starejših prebivalcev naše države.

 ODDAJTE PODPIS PODPORE REFERENDOMU PROTI UKINITVI DOGOTRAJNE OSKRBE!!

KAKO?

Upokojencem je zagotovila solidarnostne dodatke

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je upokojencem z najnižjimi pokojninami izplačala tri solidarnostne dodatke, ki so bili vključeni v protikoronske pakete. Solidarnostne dodatke je prejelo več kot 300.000 upokojencev z nizkimi pokojninami.

Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov, so prejeli tri solidarnostne dodatke po 300 evrov. Skupaj so torej prejeli 900 evrov.

Upokojenci, s pokojnino med 510,01 in 612 evri, so skupaj prejeli 690 evrov solidarnostnega dodatka, oz. trikrat po 230 evrov.

Solidarnostna dodatka so dobili tudi upokojenci s pokojnino med 612,01 in 714 evri. Prejeli so trikrat po 130 evrov, torej so skupaj prejeli 390 evrov.

Izredne in redne uskladitev pokojnin

Vlada pod vodstvom Janeza Janše je izredno uskladila pokojnine z veljavnostjo od 1. decembra 2020 in tako povečala dohodke upokojencev za 2 odstotka.  Vlada je pokojnine uskladila tudi redno in sicer za 3,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2021.

V januarju 2022 pa je vlada izvedla izredno uskladitev pokojnin za 3,5 oziroma 1,7 odstotka oziroma odstotek, odvisno od leta upokojitve. V februarju je sledila še redna uskladitev pokojnin v višini 4,4 odstotka.

Z izredno in redno uskladitvijo pokojnin sta se posledično spremenili tudi najnižja in najvišja pokojninska osnova ter najnižja pokojnina.

Prejeli so 150 evrov za energetski vavčer

Za izboljšanje socialne varnosti ranljivih skupin je vlada določila tudi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki so ga med drugim prejeli tudi upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil ter prejemniki poklicnih pokojnin, katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal tisoč evrov ali manj. Dodatek je bil izplačan v aprilu 2022.

Odprava diskriminacije kmečkih zavarovancev in upokojencev z dokupljenimi leti

S potrjenim predlogom SDS se je rešila situacija dveh zapostavljenih skupin zavarovancev oziroma upravičencev do pokojnin. Prva skupina so zavarovanci ali upravičenci, ki so pokojninsko dobo dokupili po veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in so bili v neenakem položaju s tistimi, katerim se je doba prostovoljnega zavarovanja priznala kot pokojninska doba brez dokupa. S tem predlogom se je položaj izenačil.

Druga skupina so nekdanji kmečki zavarovanci, ki so v preteklosti plačevali višino zavarovanja za polni obseg pravic, priznalo pa se jim je zavarovanje za ožji obseg pravic in s tem manjša odmera pokojnine, ko so izpolnili pogoje za pridobitev pokojnine. S predlogom so se pravice izenačile.

Brezplačni javni medkrajevni prevoz za vse upokojence

Ker se v Slovenski demokratski stranki zavedajo, da so upokojenci skupina ljudi, ki je najbolj odvisna od javnega prevoza in ga dejansko tudi najbolj uporablja, smo vsem upokojencem s 1. junijem 2020 omogočili pravico do brezplačnega javnega medkrajevnega prevoza.

Turistični boni

Upokojenci so v letu 2020 prejeli tudi turistični bon, namenjen izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, v višini 200 evrov, ki so ga lahko uporabili pri ponudniku prenočišča. Upokojenci so v letu 2021 prejeli tudi BON 21 v vrednosti 100 evrov.

Ker je vlada Roberta Goloba več kot očitno pozabila na upokojence, ne pozabite na upokojence tudi vi. Oddajte svoj podpis proti ukinitvi dolgotrajne oskrbe oziroma zakona, na podlagi katerega bo dovolj mest v domovih za ostarele, na podlagi katerega se bo lahko gradilo negovalne bolnišnice in na podlagi katerega bo sistem oskrbe urejen tako, da bodo starejši lahko čim dlje ostali doma.

 ODDAJTE PODPIS PODPORE REFERENDOMU PROTI UKINITVI DOGOTRAJNE OSKRBE!!

KAKO?

Preberite še:

Kakšna je resnica glede RTV?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Vlada naj preneha z manipulacijami v škodo starejših

Brezglavo zapravljanje državnega-našega denarja

 

MR