Kako poskrbeti za stare sijalke in baterije?

svetovni dan voda, odpadne sijalnike, zbiralniki, e-odpadki

Namig ob svetovnem dnevu voda

Družba ZEOS je v sklopu ozaveščevalnega LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj v nekatere večje tehnične trgovine postavila 56 t.i. zelenih kotov, ki so namenjeni brezplačni oddaji malih aparatov, mobilnih telefonov, baterij in sijalk.

Napačno odloženi e-odpadki, predvsem stare baterije in sijalke, ki vsebujejo težke kovine, imajo velik negativen vpliv na naše okolje, med drugim tudi na podtalnico.

Organizatorji so na spletni strani projekta pripravili zemljevid vseh njihovih lokacij, tekom trajanja petletnega projekta pa v trgovinah izvajajo tudi zanimive ozaveščevalne dogodke, na katerih potrošnike obveščajo o tovrstni možnosti oddaje starih aparatov in hkrati seznanjajo, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Zbiralniki za e-odpadke in odpadne baterije tudi v Spodnjem Podravju

V okviru projekta širom Slovenije postavljajo tudi ulične zbiralnike za e-odpadke in odpadne baterije na ekološke otoke, na podeželju bodo organizirana mobilna zbiranja, v načrtu pa imajo tudi večjo akcijo zbiranja odpadnih baterij. Na letošnji svetovni dan Zemlje pa organizirajo strokovno konferenco z naslovom »Navade posameznikov pri ravnanju z odpadki«.

V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Med partnerji projekta najdemo tudi Center interesnih dejavnosti Ptuj, med izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb za ravnanje z odpadki so zraven Čisto mesto Ptuj, Javne službe Ptuj, Saubermacher Slovenija, od občin v Spodnjem Podravju pa so na seznamu partnejrejev občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Kidričevo, Lenart, Majšperk Mestna občina Ptuj, Podlehnik, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Več na: e-odpadki.zeos.si

Foto: arhiv Družba Zeos