Kako je z izvedbo letalske protitočne obrambe?

 

Veliko škodo slovenskim kmetom povzročajo vsakoletne vremenske nevšečnosti. Ena izmed njih je tudi toča. V Sloveniji pa ne mine leto, da se ne bi pojavili zapleti glede izvajanja protitočne obrambe. Čeprav je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letos objavilo razpis za izvajanje letalske obrambe pred točo na območju SV Slovenije, ni bilo nobene prijave.

Ormoški poslanec Andrej Kosi je na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano IrenoŠinko naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z izvajanjem letalske protitočne zaščite.

Opozarja, da edini dosedanji izvajalec, Letalski center Maribor, se na razpis ni prijavil zaradi razpisnih pogojev, v katerih je bilo določeno, da ponudba ne sme preseči 283.000 EUR, kar pa je glede na dosedanje podražitve, daleč premalo.

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v drugi polovici meseca aprila objavilo novi razpis, kjer se je pogoj glede znesek maksimalne ponudbe povečal na 284.600 EUR.

V Letalskem centru Maribor so sicer podali zagotovilo, da se bodo na novi razpis prijavili zaradi odgovornosti do ljudi, vendar bodo, v primeru da znesek ne bo višji za vsaj 30 %, pritočno obrambo izvajali v manjšem oz. predpisanem obsegu.

Protitočno obrambo sofinancirajo tudi občine, ki navadno prispevajo 65 % potrebnega denarja. Dolgotrajni postopki in vsakoletni zapleti pa jezijo predvsem kmete, saj je njihova količina pridelave pridelkov najbolj odvisna od vremenskih razmer. Letalsko protitočno obrambo podpirajo in v izogib tem zapletom, predlagajo večletno koncesijsko pogodbo. Ker je toča na tem območju letos že klestila, bi bilo to smiselno urediti že pred sezono.

Andrej Kosi tako ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko sprašuje:

1. Ali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpira izvedbo letalske protitočne obrambe?

2. Ali se na ministrstvu iščejo rešitve, da bi se izognili vsakoletnim zapletom in bi bila letalska protitočna obramba zagotovljena še pred sezono?

Vir: Sporočilo za javnost