Jutri bodo pričeli z odstranjevanjem dotrajanega gospodarskega objekta ob Ulici Tomaža Šalamuna na Ptuju

Mestna občina Ptuj bo jutri, 13. julija začela z odstranjevanjem dotrajanega gospodarskega objekta ob Ulici Tomaža Šalamuna, ki je nastal kot prizidek zgradbama na Slovenskem trgu 1, oziroma Aškerčevi ulici 2.

Ulica Tomaža Šalamuna na Ptuju, ki jo že lep čas kazi dotrajan objekt. Foto: Valerija Frčec

Odstranitev objekta je potrebna zaradi odločbe Inšpektorata za okolje in prostor, saj je zaradi dotrajanosti objekt nevaren. V skladu z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine se bo ob rušitvi poskušal ohraniti zunanji stavbni zid objekta v Ulici Tomaža Šalamuna.

Za jutri je v ptujskem starem mestnem jedru napovedano rušenje ene od dotrajanih zgradb, zaradi katere je bila letos spomladi ulica tudi zaprta. Foto: VF

Inšpektorat za okolje in prostor je z odločbo Mestni občini Ptuj zaradi dotrajanosti naložil odstranitev gospodarskega objekta, ki leži na zemljiščih parcelne številke 1207 in 1208, k. o. Ptuj, kot prizidek stavbama na Slovenskem trgu 1 in Aškerčevi ulici 2. Za odstranitev objektov je bilo pridobljeno tudi kulturno-varstveno soglasje Ministrstva za kulturo, nadzor nad deli pa bo izvajal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Med pogoji kulturno-varstvenega soglasja je tudi zahteva, da se v skladu z možnostmi ohrani zunanji stavbni zid, ki meji na Ulico Tomaža Šalamuna.

Vhod v gospodarski objekt predstavlja nevarnost in jutri ga bodo pričeli rušiti; foto: VF

Odstranitev dotrajanih objektov bo trajala od 13. do 20. julija

V času del je predvidena popolna zapora Ulice Tomaža Šalamuna, delno pa bo moten tudi promet na Vrazovem trgu. Vse udeležence v prometu zato ptujska občina poziva, da dosledno upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

Rušilna in odstranitvena dela bo izvajalo podjetje Bolkop, vrednost del pa znaša 38.634,11 EUR, so sporočili iz ptujske občine.

Po odstranitvi objekta bo zemljišče urejeno v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na Mestni občini Ptuj še proučujejo možnosti za prihodnjo ureditev oziroma pozidavo zemljišč, saj je zemljišče s parcelno številko 1208, k. o. Ptuj, v lasti Mestne občine Ptuj, medtem ko je zemljišče s parcelno številko 1207, k. o. Ptuj, pripadajoče zemljišče stavbe na Slovenskem trgu 1.
Foto: Valerija Frčec