Javne službe Ptuj obeležujejo 10 let ustanovitve

V desetih letih se je družba razvila v uspešno podjetje z visoko družbeno odgovornostjo, ki s svojimi storitvami prispeva h kakovostnejšemu življenju v Mestni občini Ptuj.

Danes podjetje Javne službe Ptuj zaposluje 143 delavcev na 9 različnih dejavnostih, uspešnost pa podjetje dokazuje s prejemom certifikata bonitetne odličnosti AAA in polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Desetletno obdobje so zaznamovali številni projekti in investicije, ob jubileju pravi direktor mag. Alen Hodnik in dodaja: »Začeli smo z zelo nizkih vložkom in v relativno težavnih časih. S podporo ustanoviteljice, Mestne občine Ptuj, ki nam je zaupala različne naloge javnega pomena in z nami vztrajala skozi začetna leta, smo postopno rastli in se krepili. Menim, da smo bili pri tem glede na poslovno okolje, v katerem smo delali, zelo uspešni.

Začetna leta so bila posvečena prenosom in zagonom številnih dejavnosti, nekoliko kasneje smo se le lahko pričeli posvečati iskanju rezerv in težiti k čim višji stroškovni učinkovitosti,
kapitalski ustreznosti in poslovnim elementom, ki nam bodo v prihodnje omogočili lažji dostop do virov za izvajanje investicijskih projektov javnega značaja, s tem pa doseganju osnovnega cilja ustanovitve podjetja – izboljšanju kakovosti življenja občank in občanov lokalnega okolja.”

“Delo smo omogočili ljudem iz lokalnega okolja, omogočili opravljanje študentskih praks in dela, opravo dijaških obveznosti. Ob naših aktivnostih je možnost sodelovanja in dela dobil marsikateri podjetnik iz lokalnega okolja. Z infrastrukturo smo pomagali izpeljati marsikateri projekt nevladnih organizacij in društev, ob tem pa skrbeli, da bosta rast in razvoj podjetja trajnostna,” pravi Hodnik.

V Javnih službah Ptuj je zaposlenih 143 Ptujčanov in okoličanov. Foto: JS Ptuj

Javne službe Ptuj poskrbele za izboljšave na osrednjem ptujskem pokopališču na Rogoznici

Družbena odgovornost ima že leta visoko prioriteto pri delovanju družbe. Na pobudo občanov je družba prevzela upravljanje z večstanovanjskimi stavbami in izvedla nakup drsališča. Njihove pobude k izboljšanju življenja v mestu so zaveza k transparentnosti in učinkovitosti. Z lastno investicijo je uredila novo rogozniško pokopališče – oskrba z vodo, zbirniki za odpadke, poti, grobna polja, žarni zid, ozvočenje, razsvetljava, ogrevanje in hlajenje spremljevalnega prostora, prostor za posip pepela. Na željo avtošol je družba z lastnimi sredstvi na Dornavski cesti na Ptuju zgradila poligon varne vožnje in s tem kandidatom za voznike iz širšega ptujskega območja omogočila varno usposabljanje za začetek vožnje v prometu. Z brezplačnim zbiranjem zelenega odreza in kosovnih odpadkov, z brezplačnim urejanjem okolice starejšim in nemočnim na domu ter z brezplačno telovadbo v Mestnem parku, udejanja družbeno odgovorno vlogo v lokalnem okolju.

Javne službe Ptuj imajo v upravljanju tudi mestno pokopališče na Rogoznici, kjer se obetajo posodobitve. Foto: JS Ptuj

Tudi dobrodelni

Sicer pa je dobrodelnost pomembna vrednota, saj je družba sodelovala v več odmevnejših humanitarnih projektih. Z izvedbo dobrodelnega koncerta je potekalo zbiranje sredstev za nakup pižamic za otroški oddelek ptujske bolnišnice. S Smetarskimi igrami je sodelovala v projektu »20 za 20« bobnarja Marka Soršaka – Sokija. Z zbrano prijavnino podjetij se je nudila pomoč pri nabavi instrumentov za 5 ptujskih osnovnih šol. V ozaveščevalno-humanitarnem projektu »Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje«, je pri zbiranju odpadnih plastenk sodelovala tudi družba Javne službe Ptuj. S prodajo plastenk se je sofinanciral nakup ultrazvoka srca za otroški oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Družba bo še naprej nadgrajevala kakovost storitev in s smelimi načrti zre v prihodnost

“Gradimo žarni zid, pripravljamo projekt posodobitve kotlovnice za potrebe ogrevanja večstanovanjskih stavb in projekt nadgradnje regijskega centra za odpadke,” poudarja mag. Alen Hodnik.

»Danes prehajamo v naslednjo fazo razvoja, ko se lahko s potencialom podjetja aktivno vključimo v najbolj pomembne investicijske projekte, ki jih zaradi omejenih proračunskih sredstev sicer morda niti ne bi doživeli. Ne zgolj izvajalsko, temveč tudi kot investitor. Gradimo žarni zid, pripravljamo projekt posodobitve kotlovnice za potrebe ogrevanja večstanovanjskih stavb in projekt nadgradnje regijskega centra za odpadke. Gre za projekte, pomembne za trajnostno zagotavljanje osnovnih dobrin naših občank in občanov,« direktorja mag. Alena Hodnika.

Praznovanje bo prihodnji petek v Sončnem parku na Ptuju

Ob 10. obletnici ustanovitve, družba prireja koncert Gala in Severe Gjurin z gosti, ki bo v petek, 15. junija, ob 18. uri, v Sončnem parku na Ptuju. Dogodek je namenjen zaposlenim družbe, poslovnim partnerjem in ostalim obiskovalcem. Vstop je prost.
Foto: JS Ptuj