Vse višješolske in visokošolske študente in študentke, ki ste upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente in vloge še niste oddali, imate čas do 25. maja 2020 z namenom uveljavitve omenjene pravice oddate izpolnjen elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom” na eUpravi.

Do 1. junija 2020 se izplača enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2.

Tistim, ki izpolnjujete pogoje, bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazana na transakcijski račun, naveden v vlogi. O datumu nakazila boste prejeli obvestilo na v vlogi naveden e-naslov. Izplačila bodo izvedena do 1. junija 2020.

Vsi 200€ bon za turizem!

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Ugodni krediti od 5.000 do 50.000 evrov

Do dodatka tudi invalidi, ki delajo krajši delovni čas

Z današnjim dnem prejme solidarnostni dodatek 29.150 velikih družin

MR