Slovenski regionalno razvojni sklad je danes, 8. 5. 2020, v Uradnem listu objavil Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1.

Po javnem razpisu so razpisana ugodna posojila v višini 3.000.000 evrov za sofinanciranje obratnih sredstev kmetijskih gospodarstev. Sredstva so namenjena vzpostaviti tekočega poslovanja kmetij, ki so se zaradi razglasitve epidemije COVID-19 znašle v situaciji, ko ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmo, gorivo, transportne stroške, stroške dela idr.

Višina posojila

Vlagatelji lahko zaprosijo za posojilo v višini od 5.000 do 50.000 evrov z obrestno mero 3- mesečni EURIBOR in pribitkom 0,5% letno.

Roki in postopek oddaje vloge

Roki za oddajo vloge so 15. 5. 2020, 12. 6. 2020, 10. 7. 2020, 7. 8. 2020 in 4. 9. 2020.

Po javnem razpisu se vloga odda elektronsko preko spletne aplikacije “Rsklad”, na naslovu www.r-sklad.si.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na sledeči povezavi.

Preberite še:

Vodnik za prejemnike pomoči v zvezi s COVID-19

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

AKTUALNO za kmete in kmetice starejše od 65 let – enkratni solidarnostni dodatek

MR