Na podlagi novega “antikorona” zakona so do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka dodatno upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo in enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi.

 

Pogoji za pridobitev dodatka:

– prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in

– so na začasnem čakanju na delo oziroma so odsotni z dela zaradi višje sile ter

– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in

– enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZIUZEOP.

Poleg navedenih pogojev pa mora biti za upravičenost do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka izpolnjen tudi dodatni pogoj, to je pogoj cenzusa.

Uživalcu nadomestila iz invalidskega zavarovanja se enkratni solidarnostni dodatek izplača, če vsota preračunanega zneska nadomestila in morebitnih prej navedenih drugih prejemkov, ki jih izplačuje zavod, ne preseže 700,00 EUR.

Oddati je potrebno vlogo

ZPIZ ne razpolaga s podatki kdo je upravičen do izplačila, zato mora vsak upravičenec izpolniti in oddati vlogo.

Vloga je že na voljo na spletni strani zavoda (OBRAZCI). Vlogo je potrebno oddati najkasneje do 30. 6. 2020 skupaj z vsemi ustreznimi dokazili o odrejenem čakanju delavca na začasno delo oz. drugo dokazilo o upravičeni odsotnosti z dela zaradi višje sile kadarkoli v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Obrazci so dosegljivi TUKAJ!

Več informacij je na voljo TUKAJ!

Preberite še:

Vodnik za prejemnike pomoči v zvezi s COVID-19

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

AKTUALNO za kmete in kmetice starejše od 65 let – enkratni solidarnostni dodatek

Z današnjim dnem prejme  solidarnostni dodatek 29.150 velikih družin

Kdo so upravičenci, ki bodo s popravki prvega protikorona paketa prav tako deležni državne pomoči