Dober odziv na ločeno zbiranje odpadnega olja na Ptuju

Pred dobrim mesecem je družba Javne službe Ptuj na sedmih različnih lokacijah na Ptuju postavila zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja. Ptujčani so se dobro odzvali.

Ptujčani so z navdušenjem sprejeli zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki so jih nedavno postavili v mestu. “Odziv občanov je izjemen. Do 8. avgusta je bilo zbranih 123 litrov odpadnega jedilnega olja, kar kaže na visoko osveščenost občanov o škodljivosti olj za okolje in pomenu zbiranja le-teh,” so sporočile Javne službe (JS) Ptuj.

Zabojniki na sedmih različnih lokacijah

Zabojnike so pred dobrim mesecem postavili na sedmih različnih lokacijah na Ptuju. Največ plastenk odpadnega jedilnega olja so zbrali na lokacijah v blokovskem naselju, in sicer pri Osnovni šoli Ljudski vrt, pri trgovini Spar-Rabelčja vas in pri Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka.

Z zbiranjem odpadnega jedilnega olja si lahko občani znižajo stroške na položnici za odpadke. “Na podlagi zbranih količin oddanih plastenk bodo še v tem mesecu obračunani dobropisi za posamezno odjemno mesto, in sicer v višini 0,20 evra na liter,” pojasnjujejo v Javnih službah Ptuj.

Kako oddati odpadno jedilno olje v zbiralnik

Na hrbtni strani položnice za ravnanje z odpadki izrežite KUPON, s katerim lahko na Mestni blagajni Javnih služb Ptuj, Ul. heroja Lacka 3, prevzamete ETIKETE za identifikacijo. Odpadno olje doma zbiramo v plastični posodi. Na plastenko z odpadnim oljem nalepimo etiketo, plastenko dobro zapremo in jo oddamo v zbiralnik. Pomembno je, da odpadnega jedilnega olja ne zlivamo v posodo. Prav tako je prepovedano odlaganje polnih plastenk ob posodi.

Vir, foto: JS Ptuj