Kdo so upravičenci, ki bodo s popravki prvega protikorona paketa prav tako deležni državne pomoči?

Državni zbor je včeraj na predlog Vlade sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo (t.i. protikorona paket 1).

 

S tem se obseg pomoči povečuje na 3,1 milijarde evrov. K dobremu milijonu upravičencev so tako včeraj dodali dodatnih 190 tisoč.

In kdo so upravičenci, ki bodo s popravki prvega koronapaketa prav tako deležni državne pomoči? Nekaj jih naštevamo v nadaljevanju.

Izredni študentje bodo izenačeni z rednimi študenti, kar pomeni, da bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Vloga za solidarnostni dodatek za redne študente je še vedno na voljo na naslednji povezavi.

Vojni invalidi, ki jim družinski dodatek predstavlja edini prejemek in vojni veterani, ki po zakonu prejemajo veteranski dodatek bodo prejeli enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Predvidena je enkratna solidarna pomoč za prejemnike poklicnih pokojnin, ki prejemajo nižjo poklicno pokojnino od 700 evrov.

Novi paket ukrepov predvideva enkratni solidarnostni dodatek za starše otrok ali druge osebe, ki prejemajo otroški dodatek v prvem do šestem dohodkovnem razredu, pri čemer do tega dodatka niso upravičeni prejemniki dodatka za veliko družino, ki so že bili vključeni v prvi protikorona paket.

Dodatke bodo prejeli še:

  • člani kmetij starejši od 65 let
  • starši otrok s posebnimi potrebami
  • prejemniki starševskega dodatka
  • družinski pomočniki
  • rejniki za otroka starega do 18 let

 

MR