Danes bo enkratno pomoč prejelo več kot 300 tisoč upokojencev

Dom za starejše občane
Foto: Pixabay

 

Danes bo, ob pokojninah enkratno pomoč prejelo več kot 300 tisoč upokojencev. Dodatek bodo prejeli vsi upokojenci  s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so manjše od 700 evrov.

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka je odvisna od višine pokojnine in sicer:
– dodatek v višini 300 eurov prejmejo upokojenci, ki imajo pokojnino nižjo od 500 eurov
– dodatek v višini 230 eurov prejmejo upokojenci, ki imajo pokojnino v razponu med 500,01 euri in 600 euri,
– dodatek v višini 130 eurov prejmejo upokojenci, ki imajo pokojnino v razponu med 600,01 euri do 700 euri.

 

V enakih višinah  so do dodatka upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence pa bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic, upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Dodatek za upokojence bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Skupno se dodatek vrzi okoli zneska 66 milijonov evrov. Ta sredstva zavodu zagotovil državni proračun.

MR