Zadnji dan vlade Janeza Janše so namenili 8 milijonov za obrtne cone

Za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture skoraj 8 milijonov evrov

Z javnim razpisom želimo občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko – poslovnih con. S tem želimo zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju.

Pri tem se za ekonomsko – poslovno cono šteje območje več stavbnih zemljišč, ki so v prostorskih aktih prijavitelja opredeljena kot območja proizvodnih dejavnosti, površine za industrijo in / ali gospodarske cone. Območje mora biti prostorsko enovita celota. Za ekonomsko – poslovno cono se v nobenem primeru ne šteje posamezna stavba, četudi je namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih, in sicer kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih 4.776.000 evrov in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.184.000 evrov.

Preberite še:

Zgorel je vrtec

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Zakaj so cene goriva poletele v nebo?

4 mega-afere desetletja Roberta Goloba

 

MR