Začenja se Evropski teden mobilnosti

S sloganom Gremo peš! je letošnji Evropski teden mobilnosti od 16. in 22. septembra posvečen hoji kot najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja.

Začenja se evropski teden mobilnosti, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Letošnji bo s sloganom “Gremo peš” v ospredje postavil hojo kot eno od alternativ cestnemu motornem prometu. Številne dogodke na temo trajnostne mobilnosti bodo v tem tednu pripravili v 78 slovenskih občinah, tudi v Mestni občini Ptuj.

Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Na krajših razdaljah pa je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. S hojo vplivamo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju.

Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih. Foto: splet

Hoja nas sicer resda premika od točke A do B, a hkrati poskrbi tudi za vsaj minimalno raven fizične aktivnosti. Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, saj je primerna za krajše razdalje (do 2 km), kar je tudi približna dolžina pri nas opravljenih vsakokratnih poti. Zaradi vsega tega bomo v septembru slavili hojo.

Kaj je trajnostna mobilnost?

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti.

Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.

Vsa Evropa išče pot iz prometne zagate

Evropski dan brez avtomobila je bil prvič organiziran v Franciji leta 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Vsakega 22. septembra lahko lokalne skupnosti predstavijo svoja mestna središča v drugačni luči in izvedejo ključne dejavnosti, namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujanju uporabe trajnostnih oblik prevoza in ozaveščanju prebivalcev o vplivih njihove izbire potovalnega načina.

Vir in foto: Ministrstvo za infrastrukturo