Vlada viša povprečnine občinam – koliko več denarja bodo prejele posamezne občine?

Vlada je po nujnem postopku v Državni zbor za obravnavno in sprejetje poslala predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (t.i. protikorona paket 2). Ena pomembnejših postavk drugega protikorona paketa je povečanje višine povprečnin za občine ki na letni ravni v skupnem znaša 73,056 milijonov eurov.  

 

Predsednik vlade RS, Janez Janša je v današnjem govoru poudaril, da so občine v času epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo in omogočile, da je življenje potekalo kolikor toliko normalno. Županom in vsem, ki so bili vključeni v aktivnosti v razmerah, s kakršnimi se prej nismo še nikoli soočali, se je iskreno zahvalil. Poudaril je, da so višje povprečnine nujne za normalno delovanje občin. Vse stroške, ki so jih občine imele zaradi spopada z epidemijo pa bo Vlada, v okviru danih realnih možnosti, naslovila posebej.

S sprejetjem zakona se bo povprečnina dvignila  iz 589,11 na 623,96 eura na prebivalca občine. V skupnem izračunu bodo občine tako prejele precej več denarja. Za občine Spodnjega Podravja to v skupnem znesku pomeni kar 3.709.783 €.

Spodaj predstavljamo izračun povišanja povprečnin po občinah:

OBČINARAZLIKA ob zvišanju povprečninepovprečnina – veljavna (589,11)povprečnina – nova (623,96)
Ptuj                                   816.989 €             13.810.506 €           14.627.494 €
Ormož                                   417.085 €               7.050.468 €             7.467.553 €
Lenart                                   294.239 €               4.973.856 €             5.268.094 €
Kidričevo                                   226.420 €               3.827.448 €             4.053.868 €
Videm                                   194.707 €               3.291.358 €             3.486.065 €
Gorišnica                                   142.780 €               2.413.584 €             2.556.364 €
Majšperk                                   141.735 €               2.395.910 €             2.537.645 €
Markovci                                   139.400 €               2.356.440 €             2.495.840 €
Hajdina                                   134.173 €               2.268.074 €             2.402.246 €
Dornava                                   100.856 €               1.704.884 €             1.805.740 €
Destrnik                                     91.202 €               1.541.701 €             1.632.903 €
Benedikt                                     90.052 €               1.522.260 €             1.612.313 €
Juršinci                                     82.490 €               1.394.423 €             1.476.913 €
Cirkulane                                     82.316 €               1.391.478 €             1.473.794 €
Sveta Ana                                     80.050 €               1.353.186 €             1.433.236 €
Sveta Trojica v Slov. goricah                                     72.593 €               1.227.116 €             1.299.709 €
Sveti Jurij v Slov. goricah                                     72.593 €               1.227.116 €             1.299.709 €
Cerkvenjak                                     72.488 €               1.225.349 €             1.297.837 €
Makole

                                    70.571 €

              1.192.948 €             1.263.519 €
Sveti Tomaž69.630 € 1.177.042 €1.246.672 €
Središče ob Dravi                                     67.992 €               1.149.354 €             1.217.346 €
Podlehnik                                     62.382 €               1.054.507 €             1.116.888 €
Zavrč                                     53.425 €                   903.106 €                 956.531 €
Trnovska vas47.048 €795.299 €842.346 €
Žetale45.200 €764.076 €809.276 €
Sveti Andraž v Slov. goricah                                     41.367 €                   699.274 €                 740.641 €

 

Mestna občina Ptuj bo tako prejela kar 816.989 € več na letni ravni, kar skupno pomeni 14.627.494 €. Sledi ji občina Ormož z  417.085 € več na letni ravni in Lenart z  294.239 € več na letni ravni.

Razliko med prihodki od 1. januarja 2020 do uveljavitve tega zakona, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 623,96 eura in povprečnine v višini 589,11 eura, bodo občine prejele v zadnjem tednu meseca maja 2020.

MR