Vlada viša povprečnine občinam – koliko več denarja bodo prejele posamezne občine?

Vlada je po nujnem postopku v Državni zbor za obravnavno in sprejetje poslala predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (t.i. protikorona paket 2). Ena pomembnejših postavk drugega protikorona paketa je povečanje višine povprečnin za občine ki na letni ravni v skupnem znaša 73,056 milijonov eurov.  

 

Predsednik vlade RS, Janez Janša je v današnjem govoru poudaril, da so občine v času epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo in omogočile, da je življenje potekalo kolikor toliko normalno. Županom in vsem, ki so bili vključeni v aktivnosti v razmerah, s kakršnimi se prej nismo še nikoli soočali, se je iskreno zahvalil. Poudaril je, da so višje povprečnine nujne za normalno delovanje občin. Vse stroške, ki so jih občine imele zaradi spopada z epidemijo pa bo Vlada, v okviru danih realnih možnosti, naslovila posebej.

S sprejetjem zakona se bo povprečnina dvignila  iz 589,11 na 623,96 eura na prebivalca občine. V skupnem izračunu bodo občine tako prejele precej več denarja. Za občine Spodnjega Podravja to v skupnem znesku pomeni kar 3.709.783 €.

Spodaj predstavljamo izračun povišanja povprečnin po občinah:

OBČINA RAZLIKA ob zvišanju povprečnine povprečnina – veljavna (589,11) povprečnina – nova (623,96)
Ptuj                                    816.989 €             13.810.506 €           14.627.494 €
Ormož                                    417.085 €               7.050.468 €             7.467.553 €
Lenart                                    294.239 €               4.973.856 €             5.268.094 €
Kidričevo                                    226.420 €               3.827.448 €             4.053.868 €
Videm                                    194.707 €               3.291.358 €             3.486.065 €
Gorišnica                                    142.780 €               2.413.584 €             2.556.364 €
Majšperk                                    141.735 €               2.395.910 €             2.537.645 €
Markovci                                    139.400 €               2.356.440 €             2.495.840 €
Hajdina                                    134.173 €               2.268.074 €             2.402.246 €
Dornava                                    100.856 €               1.704.884 €             1.805.740 €
Destrnik                                      91.202 €               1.541.701 €             1.632.903 €
Benedikt                                      90.052 €               1.522.260 €             1.612.313 €
Juršinci                                      82.490 €               1.394.423 €             1.476.913 €
Cirkulane                                      82.316 €               1.391.478 €             1.473.794 €
Sveta Ana                                      80.050 €               1.353.186 €             1.433.236 €
Sveta Trojica v Slov. goricah                                      72.593 €               1.227.116 €             1.299.709 €
Sveti Jurij v Slov. goricah                                      72.593 €               1.227.116 €             1.299.709 €
Cerkvenjak                                      72.488 €               1.225.349 €             1.297.837 €
Makole

                                    70.571 €

              1.192.948 €             1.263.519 €
Sveti Tomaž 69.630 €  1.177.042 € 1.246.672 €
Središče ob Dravi                                      67.992 €               1.149.354 €             1.217.346 €
Podlehnik                                      62.382 €               1.054.507 €             1.116.888 €
Zavrč                                      53.425 €                   903.106 €                 956.531 €
Trnovska vas 47.048 € 795.299 € 842.346 €
Žetale 45.200 € 764.076 € 809.276 €
Sveti Andraž v Slov. goricah                                      41.367 €                   699.274 €                 740.641 €

 

Mestna občina Ptuj bo tako prejela kar 816.989 € več na letni ravni, kar skupno pomeni 14.627.494 €. Sledi ji občina Ormož z  417.085 € več na letni ravni in Lenart z  294.239 € več na letni ravni.

Razliko med prihodki od 1. januarja 2020 do uveljavitve tega zakona, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 623,96 eura in povprečnine v višini 589,11 eura, bodo občine prejele v zadnjem tednu meseca maja 2020.

MR