Veliko zanimanje za študij bionike

Višja strokovna šola Šolskega centra Ptuj nudi študentom napredna znanja, ki omogočajo konkurenčno prednost na trgu dela.

 

Posledično so na kolegiju županje zaprosili za dodatna sredstva, ki bi jim pomagala pri izvajanju programa. Za delovanje visokošolskega programa so pridobili tudi sredstva v okviru interreg projekta Slovenija-Avstrija. Pridobiti si želijo zadostna finančna sredstva za nakup potrebne opreme.

Zanimanje za študij je veliko, v prihodnje pa napovedujejo, da bo potrebno takšne študije podpirati tudi z večjo angažiranostjo gospodarstvenikov in države.

Štefan Čelan, prodekan, je dejal: “Predlagali smo, da bi, podobno kot je bilo pred leti za medicinsko fakulteto, vse občine spodnjega podravja financirale en evro na glavo prebivalca. Mi smo nekoliko skromnejši. Naša prošnja je, da se financira pol evra na prebivalca razen mestne občine, ki je ves čas sodelovala. Imamo triletni projekt Slovenija-Avstrija, kjer želimo izobraziti bodoče eksperte, ki bodo znali uvajati krožno ekonomijo v gospodarstvo.”

Projekt vključuje izobraževanje 12 kandidatov na avstrijski in 12 kandidatov na slovenski strani, ki bodo prejeli ustrezne certifikate po bolonjskem principu.

Štefan Čelan nadaljuje: “Raziskovalna oprema, torej bionika, brez dobre raziskovalne laboratorijske opreme, enostavno ne more nuditi dovolj znanj, ki jih študentje potrebujejo za kakovostno opravljanje svojega dela. V lanskem letu smo vpisali 20 rednih in 2 izredna študenta, kar je maksimalno število, ki ga dovoljuje koncesija. V prihodnjih letih pa, če Slovenija želi narediti tehnološki preboj, bo potrebno te inženirske poklice podpirati v znatno večji meri.”

Višja strokovna šola Šolskega centra Ptuj tako ostaja pomemben akter v izobraževanju prihodnjih strokovnjakov, ki bodo s svojim znanjem in kompetencami prispevali k razvoju gospodarstva in tehnologije.

MR