Varno po novem avtocestnem odseku med Draženci in Podlehnikom

avtocesta, draženci-gruškovje, napotki, DARS

DARS svetuje

22. novembra so prometu predali prvo etapo od skupno 13 km dolge podravske avtoceste A4 Draženci-Gruškovje; 7,3 km avtoceste med Draženci in Podlehnikom. Avtocesta med Draženci in Gruškovjem je zasnovana kot štiripasovnica z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom. Po predaji prometu prve etape (torej prvih 7,3 km štiripasovne avtoceste) je hitrost vožnje 130 km/h. Od Podlehnika proti Gruškovju bo gradbiščni promet še naprej omejen s hitrostjo 50 km/h.

Na prvi etapi: priključek »Lancova vas« in »Podlehnik«, oskrbni center »Podlehnik«.

Na novem avtocestnem odseku bodite vozniki še posebej pozorni na

Pravilno razvrščanje v primeru zastoja

V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.

Več na YouTube kanalu DARS d.d.

Pravilna smer vožnje

Kako naj ukrepamo, ko se pred nami na avtocesti pojavi vozilo, ki vozi v napačno smer

Ostanite mirni. Verjetno bo vozilo v napačni smeri vozilo skrajno po njegovi desni, torej na prehitevalnem pasu, zato takoj zmanjšajte hitrost vožnje in se umaknite na vozni ali celo na odstavni pas, vklopite vse utripalke, da opozorite še voznike za vami, varnostna razdalja med vozili v smeri naj bo ustrezna (zadostna).

Če po radiu slišite, da vozi vozilo v napačni smeri na odseku, kjer ste tudi vi, zmanjšajte hitrost vožnje, vozite v varni razdalji do vozila pred vami, ne prehitevajte, vozite po voznem ali odstavnem pasu in se, če je le možno, umaknite na prvo počivališče.

Če uspete poklicati (še bolje pa je, če to naredi vaš sopotnik) ali policijo (113) ali Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) prek kratke telefonske številke 1970 (ali običajne telefonsko številko 01/518 85 18), lahko pa uporabite tudi obcestni telefon, sporočite opis dogajanja. Če si lahko zapomnite registrsko številko avtomobila in tip vozila ter lokacijo, ker ste ga opazili, bo v postopku iskanja voznika ta informacija zelo koristna. Pomembno pa je, da najprej zavarujete sebe.

Kako ukrepati, če smo sami naredili prekršek in vozimo v napačni smeri?

Če se na napačni strani avtoceste znajdete sami, ukrepajte NEMUDOMA:

TAKOJ SE USTAVITE: ustavite se na odstavnem pasu oz. najbližjem robu vozišča, vklopite utripalke in zasenčene luči ter nemudoma pokličite pomoč.

NE VOZITE VZVRATNO: ne vračajte se po priključku, po katerem ste nepravilno uvozili na avtocesto, tudi če gre za izvoz iz počivališča.

Ne obračajte vozila na avtocesti, ne vozite čez vozne pasove! Počakajte na pomoč. Vaše vozilo bo odstranjeno po kriteriju »ovira na cesti«, pomembno pa je, da ne pride do poškodb ljudi.

Pravilno vključevanje

Varno in tekoče vključevanje na AC boste dosegli tako, da boste pospeševali hitrost na hitrost vozil na voznem pasu na celotni dolžini pospeševalnega pasu. Pri tem bodimo pozorni na hitrost in oddaljenost drugih vozil.

1.)    Pravilno ravnanje v primeru okvare vozila:

Več na YouTube kanalu DARS d.d.

Spremljanje prometnih informacij

Preden se odpravite na pot, se pozanimajte o stanju na cestah. Priporočeni viri informacij:

spletna stran promet.si, operater na 1970 (številka ni brezplačna) ali odzivnik 080 22 44 Prometno-informacijskega centra, mobilna aplikacija DarsPromet+, družbena omrežja (@promet_si, @dars_si in www.facebook.com/Vozimo.pametno),prometne informacije radijskih postaj.

Dosedanja glavna cesta G 1-9.                                              Nov AC odsek med Draženci in Gruškovjem.

Več o gradnji odseka #DrazenciGruskovje na YouTube DARS d.d. in @DARS_si

Vir: DARS