V občini Hajdina izboljšujejo pogoje za kmetovanje

hajdina, kmetijstvo, geodetska-dela, agromelioracije

Na pet komasacijskih območij so v občini Hajdina razdelili kmetijska zemljišča. Prvo komasacijsko območje med naselji Slovenja vas, Gerečje vas in Hajdoše so že izpeljali, sredi januarja pa so z Geodetskim zavodom Celje podpisali pogodbo za izvedbo geodetskih in agronomskih del v sklopu komasacije kmetijskih zemljišč na območju Hajdina 2 in Hajdina 3 na skupni površini okrog 240 hektarjev.

Pogled na celotno komasacijsko območje v občini Hajdina.

Pogodbo sta podpisala hajdinski župan mag. Stanislav Glažar in direktor Geodetskega zavoda Celje Dominik Bovha, zaključek del pa je predviden do sredine leta 2020. S tem naj bi najmanj motili kmetijsko proizvodnjo. Dela so ocenjena na dobrih 334 tisoč evrov, je na podpisu pogodbe povedal Glažar in dodal, da je občina Hajdina za celotno pokritje naložbe pridobila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 odstotkov in državnega proračuna v višini 25 odstotkov investicije. Edini strošek občine so le administracijska dela, je poudaril Glažar in dodal, da v občini iščejo vire, kako pomagati kmetovalcem, saj se zavedajo pomena kmetovanja in ohranjanja kvalitetnih kmetijskih zemljiš. Ob tem je izrazil upanje, da bi po komasacijskih delih na tem območju s pomočjo evropskih sredstev v prihodnosti uredili še namakalni sistem.

Dominik Bovha je pojasnil, da so na osnovi pobud kmetov pristopili k urejanju vsega potrebnega za izvedbo geodetskih del in 250 lastnikov zemljišč je pristopilo k urejanju zemljišč. »Občina Hajdina je izredno intenzivno pristopila k realizaciji programa Razvoja podeželja z urejanem agromelioracij in komasacij da bi lahko kmetovalci uspešneje in intenzivnejše opravljali svojo dejavnost. Ti ukrepi so sestavni del agrooperacij in tudi namakanja, za katerega si na območju celotnega Spodnjega Podravja v zadnjih 15 letih zelo prizadevajo.«

V geodetska in agronomska dela bodo v sklopu komasacije vključena tudi kmetijska zemljišča na območju Zg. Hajdine. Foto: TM

S Cestnim podjetjem Ptuj podpisana pogodba za izvedbo agromelioracij na že urejenem komasacijskem območju 1

Cestno podjetje Ptuj je izbrano za izvedbo agromelioracijskih del. Pogodba je že podpisana. Foto: TM

V ponedeljek, 29. januarja sta župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in izvršni direktor Cestnega podjetja Ptuj (CPP) Martin Turk podpisala pogodbo za projekt Agromelioracija na komasacijskem območju Hajdina 1. Naložba je vredna 210 tisoč evrov, rok izvedbe pa je že letošnji 1. julij.

Kot je pojasnil hajdinski župan Glažar, so za investicijo sredstva pridobili na javnem razpisu za podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, torej bodo investicijo v celoti pokrili s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, glede na Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Izvršni direktor Cestnega podjetje Ptuj Martin Turk poudaril, da so uspeli ponuditi, kar je naročnik po razpisnih pogojih pričakoval. pri izvedbi del pa pričakujejo predvsem korektno sodelovanje z domačini, lastniki zemljišč. V sklopu del bodo, potem ko so na tem območju geodetske storitve že opravljene, uredili nove poljske poti in ostala agromeoliracijska dela, pa tudi klasična zemeljska dela, kot so izkopi in drugo. Ob tem je Turk še poudaril, da ptujsko cestno podjetje sodeluje na vseh javnih razpis za gradbena, investicijska in vzdrževalna dela, ki jih podjetje izvaja, pa tudi, da so v preteklosti v občini Hajdina že uspešno zaključili kar nekaj večjih investicij.

TM