V Kidričevem podpisali pogodbe v višini 244 tisoč evrov

V občini Kidričevo so v začetku tedna opravili podpis pogodb za rekonstrukcijo šestih odsekov cest na območju občine v skupni vrednosti dobrih 244.000 evrov. Dela na cestiščih bodo predvidoma zaključena v roku petih mesecev.

Pogodbe za planirane investicije v cestni infrastrukturi sta v prostorih občine Kidričevo podpisala župan občine Kidričevo Anton Leskovar in izvršni direktor Cestnega podjetja Ptuj Martin Turk. Kot je pojasnil kidričevski župan Leskovar bodo z delom na terenu pričeli že v začetku aprila, modernizirali pa bodo javno pot v Njivercah, lokalno cesto Stražgonjca – Gaj ter odseke občinskih cest v naseljih Apače, Cirkovce, Spodnje Jablane in Pongerce.

Župan občine Kidričevo Anton Leskovar je z Martinom Turkom, izvršnim direktorjem CPP, podpisal pogodbo v vrednosti 80.380 evrov za dela v cestni infrastrukturi.  Foto: TM

V vodstvu občine so pojasnili, da so izvedli javni razpis za vsa dela, dela so oddana po sklopih, kot najugodnejša izvajalca pa sta bila izbrana Cestno podjetje Ptuj, pogodbo so podpisali za dobrih 80.380 evrov, in Avtoprevozništvo-gradbene storitve Žolger iz Majšperka, s katerim so podpisali pogodbo v vrednosti za dobrih 47.332 evrov.

Modernizirali bodo cesto v naselju Njiverce

Cesta v Njivercah, ki bo letos spomladi modernizirana. Foto: občina Kidričevo

V Njivercah bodo letos spomladi modernizirali odsek Njiverce – Gerečja vas do avtoceste pri Hajdini v dolžini 760 metrov, kjer se bodo izvedle investicije v ureditev spodnjega in zgornjega ustroja, bankin in odvodnjavanja. Izvedla se bo tudi menjava vodovoda in prenos električnih vodov v zemljo, so pojasnili v kidričevski občini. Dela bo izvajalo cestno podjetje Ptuj.
Obnova cesta Stražgonjca – Gaj
V vodstvu občine Kidričevo pojasnjujejo, da je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste Stražgonjca – Gaj (odsek od mostu pri vaškem domu do podvoza pod železniško progo) v skupni dolžini 510 metrov. Osnovni cilj rekonstrukcije ceste je razširitev vozišča, izvedba zgornjega in spodnjega ustroja ter položitev zaključnega asfaltnega sloja. Na tem delu je sicer že izgrajena kanalizacija in ostala komunalna infrastruktura, dela pa bodo izvajalo Cestno podjetje Ptuj.

V dolžini 510 metrov bodo obnovili cesto v naselju Stražgonjca. Foto: občina Kidričevo

V fazi modernizacije tudi občinske ceste v dolžini 1.190
Pri predvideni modernizaciji nekaterih občinskih cest v občini Kidričevo se bodo izvedle investicije v zgornji ustroj, spodnji ustroj, preplastitve in ureditve bankin ter odvodnjavanja. Modernizirali bodo občinske ceste skupne dolžine 1.190 m, in sicer v naselju Apače (odsek od kapele do Skledarja v dolžini 300 metrov), v naselju Cirkovce v dolžini 140 metrov, v naselju Jablane v dolžini 155 metrov  in v naselju Pongerce (odsek od kapele do hišne številke 26A, dolžine 220 metrov).

Občina bo letos spomladi obnovila tudi nekatere krajše odseke občinskih cest. Foto: občina Kidričevo

S temi investicijami bodo ustvarjeni pogoji za uresničitev razvojnih ciljev, identificirale se bodo nove priložnosti za razvoj in uveljavitev višje kakovosti življenja podeželskega prebivalstva, je na podpisu pogodb za modernizacijo cest v občini dejal župan Anton Leskovar.
TM