Trajnostni razvoj za hitrejše okrevanje po pandemiji covida-19

Trajnostni razvoj za hitrejše okrevanje po pandemiji covida-19

Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvone Černač je ob robu Visokega političnega foruma Združenih narodov za trajnostni razvoj (HLPF) nagovoril udeležence videokonferenčnega dogodka, na katerem so izpostavili pomen ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 (Agenda 2030) za hitrejše okrevanje po pandemiji covida-19. Dogodka, ki sta ga organizirala Evropska Komisija in Slovenija kot predsedujoča Svetu EU, so se udeležili tudi namestnica generalnega sekretarja Združenih narodov Amina Mohammed, evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni in evropska komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen.

Minister Zvone Černač je v nagovoru izrazil zadovoljstvo nad organizacijo dogodka in se zahvalil Evropski komisiji za priložnost, da je Slovenija kot predsedujoča Svetu EU lahko soorganizirala dogodek o tako pomembni in aktualni temi.

Poudaril je, da je od sprejema Agende 2030 pred šestimi leti slogan »globalni izzivi potrebujejo globalne rešitve« postal način delovanja mednarodne skupnosti. Kriza covida-19 je prinesla zahtevne izzive pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja po vsem svetu, a hkrati predstavlja priložnost, da zgradimo odpornejšo družbo. Ob tem je izpostavil pomen prizadevanj za nizkoogljično krožno gospodarstvo ter digitalizacijo gospodarstva in javnega sektorja. Potrdil je zavezanost Evropske unije in Slovenije k izvajanju Agende 2030.

»Pandemija dokazuje, da le multilateralne rešitve in skladno delovanje privedejo do učinkovitih rešitev. Bolj kot kdaj koli prej je za izvajanje Agende 2030 in večji napredek z novim modelom rasti po krizi covida-19 potrebno globalno partnerstvo med vladami, podjetji in civilno družbo«, je poudaril minister.

Kot je povedal, je uspela Evropska unija izzive pandemije spremeniti tudi v priložnosti z instrumenti, kot sta Evropski zeleni dogovor in Mehanizem za okrevanje in odpornost.

»Postopek formalne odobritve in zagon nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost sta zato med prednostnimi nalogami slovenskega predsedstva Svetu EU,« je dejal minister.

Uvodnemu delu sta sledili okrogli mizi. Prva na temo okrevanja po pandemiji covida-19 v Evropi, predvsem z vidika zelenega in digitalnega prehoda. Na drugi okrogli mizi so udeleženci predstavili uspešne zgodbe, izzive in izkušnje ter možne načine za pospešitev uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 v luči okrevanja in odpornosti.

DAMIR ŽERAK