Trajnostna akcija, projekt ki povezuje mlade, nevladne organizacije in socialna podjetja k trajnostnemu sobivanju

Damir Žerak

Ptujski Zavod Povod, socialno podjetje, izvaja program Trajnostna akcija, kjer povezujejo mlade, nevladne organizacije in socialna podjetja po Sloveniji.

 

Projekt je nastal iz potrebe, ker se opaža se pomanjkanje priložnosti za kreativno in praktično učenje med mladimi za aktivno delovanje v smeri trajnostne prihodnosti. Hkrati ko raste samo zavedanje o globalnih učinkih in vplivih sobivanja, kot se to na primer odraža v okviru gibanj po svetu, pa imajo mladi premalo možnosti in realnega znanja za razvoj lastnih iniciativ in nimajo adekvatnih informacij o že obstoječih lokalnih priložnostih. Hkrati so tudi NVOji, ki iščejo dodatno praktično znanje o razvoju trajnostnih aktivnosti, tudi kako te vsebine predstaviti strokovno. Projekt se izvaja po celi Sloveniji in povezuje deležnike, ki so zainteresirani za razvoj sodelovanja ter spodbuja preko dobrih praks socialnega podjetništva, trajnostnega kmetijstva ter trajnostne proizvodnje in porabe v povezavi s Ciljem trajnostnega razvoja številka 12, ki je del Agende 2030 OZN za izpolnitev trajnostnega načina življenja do leta 2030.

Program sofinancira Platforma Sloga preko projekta Presidency v okviru Projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022«, Sofinancirajo pa Evropska unija, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za zunanje zadeve.

DAMIR ŽERAK