Strategija cepljenja proti covid-19

Foto: Pixabay

Strategije cepljenja proti covid–19 je pripravljena s ciljem, da bo cepljenje dostopno slehernemu prebivalcu Slovenije, ne glede na zdravstveno zavarovanje. V strategiji je vključena tudi finančna struktura, sredstva za nakup cepiv in izvedbo cepljenja bodo zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije. Med pomembnejšimi temami strategije so distribucija, shranjevanje in logistika cepiv proti covid-19 ter razdeljevanje samih cepiv, od organizacije cepljenj do izvajanje samega cepljenja.

 

Doroteja Novak Gosarič, ki vodi Delovno skupino za pripravo nacionalne strategije cepljenja proti covid-19 je pojasnila: “V Sloveniji za posamezne faze cepljenja predvidevamo različna cepilna mesta. Medtem ko se v prvi fazi cepljenja načrtuje centralizirana izvedba cepljenja, predvidoma 20 cepilnih mest, ki bodo najverjetneje v bolnišnicah, se v drugi fazi število cepilnih mest širi, saj se bo cepljenje izvajalo tudi v večjih zdravstvenih domovih v regijah, v tretji fazi cepljenja pa bodo cepitelji izbrani zdravniki in v primerih, ko bo to potrebno, bodo cepilna mesta organizirana tudi s pomočjo mobilnih enotah.”

Število cepilnih mest se od faze do faze razlikuje, ker se pričakuje, da v prvi fazi manj odmerkov, kot bo interesa za cepljenje, pa tudi logistika in shranjevanje bo za prva cepiva najverjetneje izredno zahtevno.

Kdo bo prvi?

V strategiji so opredeljeni tudi prednostni seznami, ki se bodo oblikovali glede na količino prejetih odmerkov. Prav gotovo bodo prvi odmerki namenjeni najbolj ranljivi skupini, to so domovi za starejše. V primeru, da bo odmerkov cepiva v prvi dobavi več, kot bo v tej skupini interesa za cepljenje proti covid-19, se bodo cepiva ponudila zaposlenim v zdravstvenih ustanovah. Naslednja skupina, ki bo deležna cepiva, bodo kronični bolniki, sledili pa bodo starejši od 60 let. Odmerki cepiva bodo enakomerno razdeljeni po celotnem območju Slovenije.

Doroteja Novak Gosarič je dodala, da bo prednostna lista narejena za vsako dobavo posebej, kdo bo deležen cepiva proti covid-19, je odvisno od interesa znotraj skupin.

“Vse skupine, ki bi bile rade prednostno cepljenje prosim, da že sedaj poizvedo, koliko njihovih članov se bo cepilo. Te številke bodo v veliko pomoč pri organizaciji cepljenja. Kako točno bo samo cepljenje potekalo, katere skupine bodo vključene v katero fazo cepljenja, bo določilo zanimanje znotraj skupin, ki imajo na seznamu prednost.”

Na prednostnem seznamu so poleg delavcev v zdravstvu tudi zaposleni v kritični infrastrukturi, učitelji, vojaki, policaji, gasilci, trgovci in drugi.

Cepivo že čez slabi mesec

Na Ministrstvu za zdravje ocenjujemo, da bomo v Sloveniji konec decembra ali v začetku januarja prejeli 50.000 odmerkov cepiva, ki bodo namenjeni varovancem in zaposlenim v domovih za starejše. Šele ko bo znan interes za cepljenje med njimi, bomo lahko vključili naslednjo skupino, torej zaposlene v zdravstvu.

Aplikacija za prijavo za cepljenje!

Minister za zdravje Tomaž Gantar je pojasnil: “V kratkem bo na voljo aplikacija, v katero se bomo lahko vsi, ki imamo interes za cepljenje proti covid-19 vpisali in bomo glede na zdravstveno stanje oziroma starost ustrezno razporejeni oziroma bomo prejeli predvideni datum za cepljenje”.

Namen aplikacije je tudi obveščanje o datumu, v primeru, da bo to potrebno, drugega odmerka cepiva proti covid-19. Aplikacija pa bo tudi omogočala vpogled v osebne podatke in tiskanje potrdila o cepljenosti.

Potrebna je 60% precepljenost

Za pozitiven učinek cepljenja proti covid-19 je po ocenah strokovnjakov potrebna vsaj 60 % precepljenost, zato je v strategiji velik poudarek namenjen tudi informiranju in obveščanju o varnosti in učinkovitosti cepiva. Predvideva se, da bo za vse informacije v zvezi s cepljenjem poleg aplikacije dostopna tudi posebna spletna stran. Na vsa vprašanja v zvezi s cepljenjem bodo hitro, odkrito in jasno odgovarjali priznani strokovnjaki različnih področij.

“Na ravni Evropske unije in v vsaki državi članici bo posebna pozornost posvečena varnosti in učinkovitosti cepiv proti covid-19. S tem naj bi postopoma zmanjševali tudi strah in odpor pri tistih, ki so največji  nasprotniki cepljenja,” je izpostavilaDoroteja Novak Gosarič.

Na voljo cepiva več proizvajalcev

V prvi polovici januarja bosta na voljo cepivi vsaj dveh proizvajalcev. V naslednjih mesecih pričakujemo, da se jima bodo pridružili tudi drugi obetavni proizvajalci cepiv s katerimi je Evropska komisija podpisala dogovor. V kolikor bodo vsi proizvajalci obetavnih cepiv, s katerimi je Evropska unija že podpisala dogovor, dobili dovoljenje za promet, bo imela celotna Evropa več odmerkov cepiv, kot jih bo potrebovala.

Preberite še:

Ukrepi se sproščajo! Kako? Najprej bo oživel javni prevoz!

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Kdo bo prvi lahko dobil cepivo?
Turistični boni veljajo do konca naslednjega leta!

 

MR