Sprememba prometnega režima v krožišču pri minoritskem samostanu na Ptuju

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Mestna občina Ptuj sta v sklopu projekta »Preureditev montažnega krožišča državnih cest R1-229 in R3-710 na Ormoški cesti na Ptuju z ureditvijo mimobežnega pasu« izvedli preureditev obstoječega montažnega krožišča.

Foto: MO Ptuj
V sklopu preureditve se je v montažnem krožišču pri minoritskem samostanu izbrisal prehod za pešce in kolesarje, vzpostavil pa se je obvozni pas (bypass). Na ta način imajo vozila iz smeri starega mosta direkten obvoz krožnega križišča.
Poziv pešcem in kolesarjem, da spoštujejo spremenjen prometni režim in upoštevajo pot zanje mimo Miheličeve galerije. Foto: TM

Pešci in kolesarji lahko po novem varno do mestnega parka dostopajo mimo Miheličeve galerije. Vodenje pešcev in kolesarjev z ukinitvijo prehoda poteka, kot je označeno na priloženi skici z zeleno barvo.

Skica varnega prehoda pešcev in kolesarjev iz središča mesta proti mestnemu parku (zelena barva).Foto: MO Ptuj

Vse pešce in kolesarje pa v ptujski občini pozivajo, da so še posebej previdni in upoštevajo prometno signalizacijo.

Foto: MO Ptuj