JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH PSOV IN MAČK V LETU 2020 

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 25,00 EUR bruto cene storitve na mačko in 50,00 EUR bruto cene na psa. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za dve živali na lastnika.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ptuj,
  • da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali, in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od vključno 1. 1. 2020 do vključno 30. 11. 2020 oziroma do porabe sredstev.

Na voljo je 5000 evrov. Sredstva se delijo po principu “kdor prvi pride, prvi melje”. Zato je pomembno, da s prijavo ali s sterilizacijo/kastracijo pohitite.

Postopek prijave

Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Mestne občine Ptuj ali po pošti na naslov:

 Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj, 2250 Ptuj, najkasneje do 30. 11. 2020.

Več informacij in vloga je na voljo na naslednji spletni strani:

Sofinanciranje sterilizacije ali kastracije

 

Preberite še:

Razpis za najem neprofitnih stanovanj v Ptuju

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Nepovratna sredstva za ohranjanje in razvoj podeželja in kmetijstva v MO Ptuj