Na spletni strani MO Ptuj so objavili razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja.

Razpisujejo se sredstva v velikosti 25.719,71 EUR. Razdelili bodo pomoč za naslednje ukrepe:

  1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
  3. Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč
  4. Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
  5. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
  6. Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode
  7. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  8. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
  9. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
  10. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

Več informacij dobite na : SREDSTVA ZA RAZVOJ PODEŽELJA V MO PTUJ

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR