Slovenija v skupini najnaprednejših držav

Republika Slovenija z bonitetno oceno S&P (AA-), Fitch (A), Moody’s (A3) in DBRS (AH) je z izdajo dolgoročnih 60-letnih evrskih obveznic in s tem pomembnim podaljšanjem referenčne tržne krivulje donosnosti utrdila svoj položaj v skupini naprednejših držav evroobmočja.

 

Tako si Republika Slovenija strateško ustvarja, širi in krepi investitorsko zaledje na evrskih dolžniških kapitalskih trgih. S tako strategijo dosega Slovenija večji obseg povpraševanja in ugodnejše pogoje zadolževanja. Izrazito izboljšuje porazdelitev zapadlosti obveznic Republike Slovenije ter optimizira dolg državnega proračuna. Slovenija tako pomembno znižuje tveganje refinanciranja dolga državnega proračuna.

Preberite še:

Predsednik vlade Janez Janša: Računamo, da bo poleti stanje tako normalno kot lani, jesen pa bo še boljša…

Vam je všeč novice? Všečkajte FB stran:

60-letne evrske obveznice so bile izdane z donosom do dospetja 0,70% in kuponsko obrestno mero 0,6875%  v višini 0,5 milijarde evrov. To  je primerljivo z državama kot sta Francija in Belgija. Slovenija nadaljuje tržno izkazano dolgoročno naložbeno zaupanje investitorjev v obveznice Republike Slovenije. Investitorji zaupajo v odločitve in ukrepe Vlade RS za omilitev posledic pandemije Covid-19 za državljane in gospodarstvo.

V letošnjem letu je Republika Slovenija prvič v zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja -0,096 % in kuponsko obrestno mero 0 % v višini 1,75 milijarde evrov. Za financiranje izvrševanja državnega proračuna skladno s Programom financiranja je Slovenija tako že zagotovila 2,9 milijarde evrov dolgoročnega financiranja.

V januarju 2021 je Republika Slovenija že odplačala 1,65 milijarde dolga. V preostanku leta 2021 pa v odplačilo zapade še dodatnih 1,95 milijarde evrov dolga.

Ta izdaja pomeni priznanje na mednarodnih trgih in dodatno zaupanje v odločitve in ukrepe Vlade RS v teh zahtevnih časih oblikovanja in sprejemanja ukrepov za omilitev posledic Covid-19.

Preberite še:

Velika priložnost za naše manjšine v tujini

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Natančen zemljevid mej občin in regij! Kje se lahko gibljemo?
Razpisana nova nepovratna sredstva za prevzem kmetije – mladim kmetom za pomoč za zagon na voljo 10,5 milijona evrov 29.1.2021

 

MR