Natančen zemljevid mej občin in regij! Kje se lahko gibljemo?

Karta Slovenije z mejami med občinami.

trenutno še vedno velja odlok o omejitvi gibanja med občinami in regijami. Velikokrat se zgodi, da ne vemo natančno do kod se lahko peljemo in ali smo že prešli mejo občine oziroma regije.

Zato objavljamo povezavo do natančne karte med med občinami in regijami, da ne bo prihajalo do nepotrebnih nesporazumov.

Povezava 1

Povezava 2

Otroci so se vrnili v šolo!

Vam je všeč novice? Všečkajte FB stran:

 

Katere omejitve veljajo in katere so izjeme?

Dovoljeno gibanje

Od 25. decembra 2020 za izvajanje individualnih športnih aktivnosti ali gibanje v naravnem okolju zunaj naselij, ob upoštevanju priporočil NIJZ, dovoljeno prehajanje med občinami znotraj statistične regije za posameznika ali osebe iz skupnega gospodinjstva, kjer imajo prijavljeno prebivališče. Pri tem ob nadzoru ni treba predložiti izjave, tudi aplikacija #OstaniZdrav ni obvezna, kot dokazilo pa šteje športna oprema.

Prehajanje med občinami je dovoljeno le izjemoma

Prepovedano je prehajanje med občinami, razen posameznikom za:

 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo oseb in pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, oskrbo ali nego družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom (podrobnejše informacije pod naslovom Vzdrževanje grobov).

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci) in člane skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj. Za člane istega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok in podobno).

Preberite še:

Dan spomina na holokavst!

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Poostren nadzor policistov na cesti!
Otroci so se vrnili v šolo!

 

MR