Skupščina Gasilske zveze Sveti Tomaž

GZ Sveti Tomaž šteje 839 članov vseh starostnih kategorijah. Gasilsko zvezo sestavljajo štiri PGD: Pršetinci, Koračice, Savci in Trnovci. Vsako gasilsko društvo izvoli 2 delegata, ki imata pravico glasovanja na skupščini GZ.

Prejšnji teden je bila v prostorih gasilskega doma Pršetinci skupščina Gasilske zveze Sveti Tomaž. Zbrane je najprej pozdravil in nagovoril predsednik GZ Janez Obran, nato je sledila izvolitev delovnega predsedstva, skupščino pa je vodil Anton Munda.
Skupščino so nadaljevali s poročilom verifikacijske komisije o prisotnosti delegatov, ki imajo glasovalno pravico in prisotnost je bila 100%. Nato je bilo na dnevnem redu branje poročil: predsednika, poveljnika, vodje žena, predstavnika veteranov, vodje mladine, blagajničarke in predsednika nadzornega sveta. V poročilih so vsi povedali, da vsa štiri društva dobro delujejo in med seboj tudi dobro sodelujejo, ko pa so v občini Sveti Tomaž kakšne prireditve, pa pomagajo pri varovanju in urejanju prometa. V GZ skupaj organizirajo prireditve in dogodke; dan gasilca, tekmovanje za pokal GZ, maša na Florjanovo nedeljo, srečanje gasilk in veteranov, v mesecu požarne varnosti pa skupaj pripravijo še operativno vajo.

Na skupščini GZ Sveti Tomaž so poudarili tudi pomen dobrega sodelovanja med štirimi gasilskimi društvi. Foto Ivan Trunk

Mirko Lovrenc po novem predsednik GZ Sveti Tomaž, Janez Obran namestnik

V GZ Sveti Tomaž pa je letošnje leto tudi volilno leto, zato so na skupščini opravili tudi volitve organov GZ. Novi predsednik GZ Sv. Tomaž je postal Mirko Lovrec, dosedanji predsednik Janez Obran je postal njegov namestnik, poveljnik GZ bo še en mandat Albin Belšak. V upravnem odboru in poveljstvu GZ pa bodo še en mandat: vodja žena Ksenja Kosi, vodja veteranov Ivan Majcen, Aleksandra Majcen, vodja mladine, tajnica Pavla Hebar, blagajničarka Zinka Plohl ter predsednik nadzornega sveta Anton Munda in dva člana Andreja Prijol in Milan Bratuša.

Utrinek s skupščine Gasilske zveze Sveti Tomaž. Foto: Ivan Trunk

Na koncu uradnega dela je bila še beseda gostov. Najprej je zbrane pozdravil in nagovoril mag. Janez Merc, predsednik Podravske regije in član upravnega odbora GZS, ki se je v govoru dotaknil naravnih nesreč, zaradi katerih imajo gasilci veliko intervencij. Povedal je, da bi v teh primerih morali lastniki objektov, lastniki zemljišč in lastniki dreves prevzeti več odgovornosti do njih, ker za vse pa ne morejo biti zadolženi gasilci. Zbrane sta pozdravila in nagovorila še Edvard Cvetko, komandir Policijske postaje Ormož in mag. Dejan Jurkovič, predsednik GZ Ormož. Za 10- letno vodenje GZ Sveti Tomaž so se Janezu Obran zahvalili za njegovo delo in mu izročili majhno darilo.
Ivan Trunk