Rebalans proračuna za leto 2022 prinaša kar za 1,7 milijarde evrov primanjkljaja

Na včerajšnji seji Državnega zbora so poslanke in poslanci obravnavali predlog rebalansa proračuna za leto 2022, ki zmanjšuje sredstva za investicije in načrtuje kar 1,7 milijard evrov primanjkljaja v zadnjih štirih mesecih tega leta, zaradi česar ga v SDS nikakor ne podpirajo. Stališče poslanske skupine SDS je predstavila poslanka Suzana Lep Šimenko.

 

Višji prihodki proračuna na račun dobrih ukrepov prejšnje vlade Janeza Janše

Dopolnilni predlog rebalansa za leto 2022 napoveduje rekordne prihodke v višini 12,5 milijard evrov kot tudi rekordne odhodke v višini 14,58 milijard evrov. Iz naslova višjih davčnih prilivov se bo v proračun steklo kar za 1,28 milijard evrov več. Večata se zlasti dve postavki, to sta davek od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost. Zlasti višji davek od dohodkov pravnih oseb kaže na dobre ukrepe s strani prejšnje vlade. Kljub covid krizi nam je je gospodarstvo iz nje izšlo v zelo dobri kondiciji, kar so nam nenazadnje priznali tudi strokovnjaki uglednega tednika Economist, ki so analizirali odziv na epidemijo ter Slovenijo postavili na odlično drugo mesto.

Višji davek na dodano vrednost pa je predvsem odziv na vse višje cene storitev in izdelkov, ki imajo za posledico tudi več pobranega DDV. Kljub višjim prihodkom iz naslova davčnih prilivov pa se za kar 640 milijonov evrov povečujejo odhodki v proračunu. Predlog dopolnjenega proračuna Republike Slovenije za leto 2022 po prepričanju Slovenske demokratske stranke zagotovo ni razvojno naravnan, niti ni ciljno usmerjen.

Sredstva, ki so bila v proračunu 2022 namenjena za investicije se zmanjšujejo, in to zlasti na postavki Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

“Na področju investicij ste resnično slabi gospodarji. Trenutno stanje proračuna na spletni strani Vlade kaže na dejstvo, da ste za investicije trenutno porabili zgolj dobrih 30 % za letos planiranih sredstev. Težko si to predstavljamo, če vemo, da so investicije osnova za kvalitetnejše storitve in življenje državljanov, na drugi strani pa seveda pomenijo dodatno spodbudo gospodarstvu, ki pa je motor vračanja davkov v državni proračun. Pa se zavedamo situacije, ki jo imamo na trgu gradbeništva ta trenutek,” je povedala Suzana Lep Šimenko.

Vedno slabši pri koriščenju EU sredstev

Trenutno so iz EU pridobili zgolj 40 % planiranih sredstev, posledično se seveda v rebalansu zmanjšuje prejeta sredstva iz Evropske unije. Evropska sredstva so za Slovenijo izjemno pomembna razvojna in tudi investicijska sredstva, a žal vedno, ko imamo na oblasti levo opcijo, se ponavlja vedno slabše črpanje evropskih sredstev.

“Če smo bili še aprila 2022 po črpanju evropskih sredstev na četrtem mestu, smo že avgusta 2022 padli na enajsto mesto med državami EU,” je povedala Suzana Lep Šimenko.

 

Ukinjajo se investicije, primanjkljaj pa raste! Za kaj bodo porabljene 1,7 milijarde €?

V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ugotavljajo, da ta rebalans proračuna ni niti najmanj varčevalen, ampak kot že rečeno, ne na račun investicij. Več kot očitno predlagani rebalans ne bo reševal ključnih problemov s katerimi se sooča Slovenija v zadnjem obdobju, ne bo reševal energetske draginje, ne bo reševal vse višjih življenjskih stroškov državljanov, tukaj mislim na življenjsko nujne izdatke za hrano in za energente, kot tudi ne bo reševal problemov na področju zdravstva, pokojnin, trga dela in problemov s katerimi se soočajo mladi.

Ne moremo mimo dejstva, da se gospodarstvo v Sloveniji, zlasti zaradi visokih cen energentov, ohlaja. V SDS ne vidijo rešitve v začasnem zapiranju podjetij, tako kot je lahkomiselno izjavil predsednik vlade, ker enostavno podjetja pač ne more zapreti, pa jih čez nekaj mesecev spet odpreti, pač ni stvar tako enostavna in kot dober gospodarstvenik jaz verjamem, da se tega zaveda tudi sam.

Probleme je seveda potrebno reševati tam, kjer problemi nastanejo, torej v elektro energetskih podjetjih, ki so neposredno ali posredno tako v več kot 90 odstotkih v državni lasti. Tukaj je bilo do sedaj narejenega bistveno premalo. Eden izmed ključnih problemov rebalansa proračuna pa je zagotovo njegov primanjkljaj, ki bo konec leta znašal več kot 2 milijardi evrov.

Draginja vedno hujša, plače pa bodo zagotovo nižje!

Problem, ki ga vidijo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so davki. V Slovenski demokratski stranki so prepričani, da so državljani Republike Slovenije in gospodarstvo že danes preveč obdavčeni. Trenutna koalicija, trenutna Vlada pa nas seveda prepričuje drugače in ravnokar, zdaj ta trenutek nekje bodo vloženi novi zakoni, s katerim želite razveljaviti res dobre ukrepe, ki so jih z Zakonom o dohodnini sprejeli spomladi letošnjega leta tukaj v Državnem zboru.

Razen tistim na minimalni plači, se bo tako plača prihodnje leto znižala tudi tistim s povprečno plačo, ker seveda izhajamo iz trenutno veljavnega zakona, ki predvideva postopno dviganje splošne olajšave in tukaj vlada množično zavaja ljudi, da bodo imeli tudi tisti s povprečno plačo v naslednjem letu višjo plačo v primerjavi z letos, drži, v primerjavi z letos, ampak ne v primerjavi s trenutno veljavnim zakonom, ki v naslednjem letu predvideva 5 tisoč 500 evrov splošne olajšave in bi se le ta morala dvigovati do 7 tisoč 500 evrov.

To je seveda velik problem, ker kot rečeno, plače so v Sloveniji bistveno preveč obdavčene in glede na to, da se trenutno soočamo z 11 odstotno inflacijo, so plače ljudi iz meseca v mesec vredne manj.

“Ljudje morajo biti za svoje delo spodobno plačani, davčna, družinska in socialna politika pa morajo biti naravnane v smeri, da se bo ljudem splačalo delati, ne pa, da bodo na koncu špekulirali ali je bolje, da so odvisni od socialnih transferov, in da so na nižjih plačah,” so prepričani v SDS.

Preberite še:

Kakšna je resnica glede RTV?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Vlada naj preneha z manipulacijami v škodo starejših

Brezglavo zapravljanje državnega-našega denarja

 

MR