Ptujski mestni svet v četrtek na prvi izredni seji

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je za četrtek, 10. januarja, ob 14. uri sklicala prvo izredno sejo mestnega sveta. Na dnevnem redu je tudi sklep o potrditvi mandata članici mestnega sveta, naslednji kandidatki na Listi Socialnih demokratov.

Foto: MO Ptuj
Ptujski mestni svet naj bi jutri potrdil mandat članici Mestnega sveta Mestne občine Ptuj mag. Sonji Purgaj, kot naslednji na listi kandidatov SD za volitve članov mestnega sveta MO Ptuj.

V nadaljevanju ptujski mestni svet čaka potrjevanje predlogov sklepov o imenovanju članov delovnih teles: odbora za družbene dejavnosti, odbora za finance, odbora za gospodarstvo, odbora za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, odbora za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo, odbora za splošne zadeve in lokalno samoupravo, komisije za odlikovanja in priznanja, komisije za statut in poslovnik, komisije za vloge in pritožbe, statutarno pravne komisije in članov nadzornega odbora Mestne občine Ptuj.

Dr. Štefan Čelan bo v. d. direktor ZRS Bistra

Ptujski mestni svet naj bi jutri najprej podal soglasje k razrešnici direktorja javnega zavoda Znanstveno raziskovalnega središča Bistra Ptuj dr. Štefana Čelana in v nadaljevanju podal soglasje k imenovanju dr. Štefana Čelana za v. d. direktorja javnega zavoda ZRS Bistra Ptuj.
Foto: MO Ptuj, foto Langerholc