Ptujska skupna občinska uprava obeležuje 20 let

Skupna občinska uprava Spodnjega Podravja s sedežem na Ptuju, ki velja za eno večjih in tudi prvih primerov dobre prakse na tem področju, je včeraj v Dominikanskem samostanu na Ptuju obeležila dvajset let delovanja.

Leta 1999 je Skupno občinsko upravo občin (SOU) v Spodnjem Podravju ustanovilo 13 občin, pozneje se jih je pridružilo še devet. Danes so ustanoviteljice Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale in Mestna občina Ptuj.

Na slavnostnem dogodku so se občine predstavile s svojo ponudbo dobrot

Včerajšnjega svečanega dogodka na Ptuju so se udeležili predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državni svetniki in poslanci, župani in predstavniki 22 občin Spodnjega Podravja.

Slavnostnega dogodka se je udeležila tudi poslanka Suzana Lep Šimenko (druga z leve), ki si je ogledala tudi priložnostno tržnico, ki so jo pripravile občine.

Leta 1999 je 13 občin ustanovilo skupno občinsko upravo

Po mnenju direktorice Alenke Korpar gre za eno od pomembnih oblik medobčinskega povezovanja. Kot je povedala Korparjeva, so se nove in manjše občine po reformi lokalne samouprave znašle pred težavo, saj so v svojo pristojnost dobile enake naloge, ne glede na njihovo velikost, kadra pa so zlasti najmanjše imele premalo in še to neusposobljenega za specifična področja.

Ob jubileju SOU občin Spodnjega Podravja so pripravili tudi okroglo mizo z naslovom Zagotavljanje zdrave pitne vode na območju občin Spodnjega Podravja. Foto: arhiv PeTv

“Ker je ptujska občina razpolagala s primernim in strokovnim kadrom, se je leta 1999 rodila ideja, da 13 občin ustanovi skupno občinsko upravo,” je povedala direktorica skupne občinske uprave in dodala, da jim izzivov v iskanju čim večje racionalizacije dela tudi v prihodnje ne manjka.

Ker morajo občine po zakonu revidirati svoje delovanje, so se med drugim pred časom odločili za ureditev skupne notranje revizijske službe, veliko dela jih čaka še na področju urejanja prometa, najbolj pa se je že izkazala kot potrebna ustanovitev pravne službe, saj se občine soočajo s poplavo zakonov in številnih predpisov, ki se dnevno spreminjajo. Njihova pristojnost je že nekaj časa tudi izvajanje skupnega računovodstva.

Število zaposlenih v SOU se je povečalo na 39

“Število nalog se je tako v zadnjih dveh desetletjih za nas podvojilo, povečalo se je tudi število občin, pri čemer nekatere sodelujejo le na določenih področjih. Temu primerno se je od prvih devetih sodelavcev število zaposlenih povečalo na 39, od tega je največ, 11 mestnih redarjev, po sedem pa je pravnikov in sodelavcev na področju prostorskega načrtovanja,” je dejala Korparjeva.

Alenka Korpar, direktorica SOU občin Spodnjega Podravja. Foto: arhiv PeTv

Ob ustanovitvi je bilo težišče dela po njenih besedah predvsem na prostorskem načrtovanju, ki je bilo zaradi svoje vsebine in pomembnosti najmočnejši povezovalni faktor med občinami. Med ključnimi nalogami je Korparjeva omenila še pripravo strategije prostorskega razvoja občin v letu 2009, pomembno nalogo so odigrali tudi pri iskanju novega odlagališča odpadkov ter pri projektu centra za ravnanje z odpadki v Gajkah, pa tudi pri sanaciji divjih odlagališč.

V Sloveniji trenutno deluje 52 skupnih občinskih uprav, v katere je vključenih skoraj 200 občin. Njihovo število je naraščalo od leta 2005, ko je država polovico sredstev za njihovo delovanje zagotovila iz proračuna, zdaj pa se je ustalilo. Z lansko spremembo zakona o lokalni samoupravi je država s progresivno lestvico še dodatno spodbudila občine k povečevanju števila skupnega izvajanja nekaterih nalog.

Vir: STA, foto: PeTv, arhiv Šimenko, Žumbar