PROTI politizaciji RTV

V Slovenski demokratski stranki in mnogi izmed nas

nasprotujemo Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki določa predčasno prenehanje mandatov dosedanjim članom Programskega sveta in Nadzornega sveta RTV Slovenije. Edini namen sprememb zakona je takojšen prevzem organov upravljanja RTV Slovenija in s tem podreditev javnega zavoda RTV Slovenija vladajoči politiki.

Državni zbor je 14. 7. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Zakon je državni zbor obravnaval po nujnem postopku, ki je predpisan za sprejem zakona zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države. Civilna družba in vse inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, so bile iz postopka prav zaradi nujnosti sprejemanja popolnoma izločene.

S spremembo organa odločanja si želijo v Golobovi koaliciji dodatno politično podrediti RTV, kar v zadnjem času postaja vedno bolj jasno. Pod krinko tega, da si prizadevajo depolitizacijo RTV, pa je več kot očitno, da si želijo iz RTV ustvariti vladno trobilo, kjer ne bo mogoče slišati raznolikih mnenj. 

Bistvena sprememba zakona je razrešitev obstoječega programskega in nadzornega sveta ter uvajanje enotnega organa upravljanja in nadzora – Sveta RTV Slovenija.

Svet bi imel 17 članov:

 • 6 članov predstavnikov zaposlenih
 • 1 člana imenuje italijanska narodna skupnost
 • 1 člana imenuje madžarska narodna skupnost
 • 1 člana imenuje predsednik Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim;
 • 1 člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti
 • 2 člana imenuje Nacionalni svet za kulturo
 • 1 člana imenuje Olimpijski komite Slovenije
 • 1 člana imenuje Informacijski pooblaščenec
 • 1 člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja
 • 1 člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij
 • 1 člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Slika

Javni zavod naj bi po spremembah zakona vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave. En član uprave bi bil delavski direktor. Obstoječim mestom direktorjev radia in televizije pa bi dodali mesto direktorja digitalnih vsebin.

Veliko moč odločanja na RTV bi torej dobile nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega, medtem pa bi s spremembami zakona ukinili, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, ki smo tudi tisti, ki prek prisilnega prispevka RTV financiramo.

V Slovenski demokratski stranki spremembam zakona nasprotujemo iz več razlogov:

 • ker se s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija nepremišljeno uvaja nov organ upravljanja in nadzora, ki pod krinko depolitizacije ukinja Programski in Nadzorni svet, ki zagotavlja nepristranskost in uravnoteženost;
 • ker se s sprejemom zakon po nujnem postopku onemogoča javnosti in zainteresiranim deležnikom, da dajejo svoja stališča, ideje, predloge in pobude;
 • ker se s sprejemom zakona po nujnem postopku zlorablja postopek za doseganje političnih ciljev vladajoče koalicije, ki skupaj z nekaterimi sindikati že dlje časa načrtuje politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija;
 • ker s tem ne zagotavlja spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;
 • ker s tem ne zagotavlja spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, načela uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, kot bi kot bi javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena moral.

Ker gre za pomembna vprašanja, ki terjajo širše soglasje o tem, na kakšen način bo delovala javna Radiotelevizija Slovenija z vidika spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva načela uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, vabimo vse, da se udeležite referenduma, ki bo potekal v nedeljo, 27. novembra 2022. Gre namreč za vprašanja, ki neposredno vplivajo na delovanje naše družbe, kot tudi za konkreten poseg v položaj in vsakdanje življenje mnogih ljudi.

Zato vas vabimo, da na referendumu oddate svoj glas PROTI.

Tomašič in Rant natančno razložita zlaganost Golobove vlade glede teh treh sprememb zakonov. Kdor bo za, bo podprl tudi zvišanje RTV prispevka.

Matjaž Pavlin, Moja Dolenjska

Dragi levi in desni volivci, v nedeljo je velik dan. Imamo referendum, ki je po mojem mnenju bolj pomemben kot volitve. Na volitvah smo izbirali ljudi, sedaj pa se odločamo, kako bomo živeli v prihodnosti. Zato vas, predvsem leve volivce, pozivam, da tokrat pozabimo na leve in desne in se zgolj racionalno odločimo, kaj je dobro za nas. In kdor bo ravnal tako, bo trikrat obkrožil odločen PROTI. Zakaj?

Zakon o vladi
Slovenija ima kot ena najmanjših držav v Evropi že sedaj največ ministrstev. To pomeni predvsem dvoje: ogromne stroške in velika neučinkovitost, ker je potrebno ogromno usklajevanja. Novo ministrstvo ne pomeni samo novega ministra, ampak množico zaposlenih, svojo zgradbo, avtomobile, službena potovanja – skratka milijonski stroški, samo zato, da bomo zaposlili svoje (odslužene) kadre … naj vas spomnim: bilo je obdobje, ko smo imeli samo 13 ministrstev, zdaj naj bi jih bilo 20 in bomo imeli najbolj razsipno vlado v zgodovini. Teh ministrstev tudi nova vlada ne bo mogla ukiniti, ker delavcev v javni upravi ni mogoče odpustiti brez krivdnih razlogov, kvečjemu jih bodo morali prerazporediti … Za desetletja si bomo zapečatili potrošno državo. Kje bomo vzeli? Tam, kjer so že začeli: pri s. p., podjetnikih, kmetih, na koncu tudi pri delavcih in upokojencih, saj vsi prispevamo v državno blagajno.

Zakon o dolgotrajni oskrbi
17 let so ga pripravljale različne vlade, končno smo ga dobili in bo olajšal življenje naših ostarelih in njihovih svojcev, sedaj pa naj ga zavrnemo. Verjamem, da ima tudi pomanjkljivosti. Ampak, zakaj vse rušiti? Vsak pameten gospodar, direktor, minister … bo ohranil, kar je dobrega, in spremenil, nadgradil, kar se mu zdi pomanjkljivega. Če seveda ni politično zaslepljen in nestrpen. Tak ali podoben zakon bi pravzaprav že dolgo nazaj morala sprejeti levica, če bi bila žlahtna levica … Torej bomo glasovali proti samemu sebi!!!??? Nočemo, da država poskrbi za naše ostarele in njihove svojce, ampak bodo ostareli še naslednjih 17 let brez primerne zaščite?

Zakon o RTV
28 let je imela levica popoln nadzor nad RTV, sedaj, ko se je to prvič spremenilo, je potrebno razglasiti izredno stanje in zamenjati programski svet z neodvisnimi člani. Dragi moji, ne slepimo se: neodvisnih članov ni, žal, skoraj nikjer več. Gre enostavno za to, da utišamo še zadnjih “jebenih par” (kot je zapisal gospod Marcel), ki razmišljajo drugače. Si to res želimo???

Levi volivci: rotim vas, razmislite neobremenjeno, realno, uporabite zdravo kmečko pamet in ne nasedajte lažni propagandi, ki si želi podjarmiti prav vse veje oblasti in vse pore našega življenja. Kaj takega se še ni zgodilo v naši samostojnosti. Z glasom ZA boste dali trenutni vladi vedeti, da potrdimo popolnoma vse, kar predlagajo, tudi če v našo škodo, in da smo vodljivi kot ovce. To ji bo na široko odprlo vrata za nove in nove ukrepe, s katerimi bo omejevala ljudstvo in krepila svojo mrežo.

Dokažimo ji, da volivci vendarle znamo razmišljati s svojo glavo. Z glasom PROTI boste starostnikom in njihovim svojcem omogočili dostojno starost, omejili število ministrstev in brezmejno trošenje denarja in na RTV omogočili, da bomo imeli vsaj še “j…. par”, ki bodo kakšno novico osvetlili tudi z druge strani.

Desni volivci: ne bodite apatični in se množično udeležite referenduma, ker gre za vse nas, za našo boljšo prihodnost, za demokracijo. Aktivirajte vse svoje bližnje in delite to objavo, da bo dosegla čim več ljudi.

Zavedajte se: če boste v nedeljo glasovali “ZA”, to ne bo glas proti JJ, ampak glas proti samemu sebi! Vprašani bomo, če se s predlogi strinjamo, in če se bomo res strinjali, dajemo vladi neomejen mandat za razsipno državo in popolno kontrolo nad mediji, sebi pa odvzemamo pravice do boljše oskrbe starostnikov.

Si to res želimo???

Matjaž Pavlin, Moja Dolenjska

Vir: sds.si, nova24tv.si