Projekt Premakni porabo na Ptujskem

elektrika, projekt, premakni-porabo, novinarska, ptuj

Možnost zmanjšanja mesečnega računa za elektriko

V Hotelu Primus na Ptuju bo danes ob 10. uri novinarska konferenca ob začetku slovensko–japonskega projekta Premakni porabo, s katerim želijo širšo javnost seznaniti tudi o možnosti zmanjšanja mesečnega računa za elektriko. Od prihodnjega ponedeljka,16. Do petka 20. oktobra bodo predstavitve projekta pripravljajo na Ptujskem, v četrtni skupnosti Breg-Turnnišče, v občinah Kidričevo, Videm, Majšperk, Hajdina in Podlehnik.

Slovensko-japonski projekt bo na območju 10 štajerskih občin številnim prebivalcem omogočil, da bodo prešli na Aktivno upravljanje s porabo električne energije. V vlogi aktivnega odjemalca bodo lahko imeli še boljši lasten nadzor nad porabo električne energije in enostavno možnost do prihrankov, rezultati pa bodo po zaključku projekta Premakni porabo lahko uporabni na nacionalni ravni.
Govorci na današnji novinarski konferenci bodo: direktor družbe Eles mag. Aleksander Mervar, predsednik uprave Elektro Maribor mag. Boris Sovič, direktorica Agencije za energijo mag. Duška Godina, vodja projekta, mag. Gregor Omahen, direktor LEA Spodnje Podravje dr. Janez Petek in ambasador projekta Dejan Zavec.
Kaj bo pridobilo lokalno okolje?
Prebivalci na območju 10 občin, ki bodo sodelovali v projektu, bodo lahko z aktivnim upravljanjem porabe električne energije prihranili pri svojih stroških električne energije, hkrati pa bo lokalnim društvom, klubom in neprofitnim organizacijam omogočeno, da pridobijo dodatna finančna nadomestila. Število mest za sodelujoče v projektu je omejeno, sam projekt pa se bo izvajal od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018.

O projektu
Slovensko-japonski projekt predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce električne energije, ki lahko pripomorejo k optimalnejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja. Načrtovanje omrežij se namreč izvaja na osnovi maksimalne obremenitve. Z ukrepi prilagajanja odjema lahko zmanjšamo porabo energije v času, ko je ta največja in s tem omejimo potrebe po novih investicijah. Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) in so že v sistemu naprednega merjenja.

Več o nosilcih in sodelujočih partnerjih
Projekt poteka v sodelovanju Elesa, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA – lokalna energetska agentura spodnje Podravje.

TM, Creative Lab, www:premakni-porabo.si