Previdno pri kurjenju v naravi

kurenje, požar, gasilci

Beležijo večje število požarov v naravi

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. V zadnjih dneh je število požarov zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje tudi na širšem območju Spodnjega Podravja, zato previdnost ni odveč.

Uprava za zaščito in reševanje RS takšno stanje pričakuje do prvih obilnejših padavin. Zaradi trenutnih razmer svetujejo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju, pa tudi pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar.

Dragomir Murko, vodja ptujske izpostave URSZR, je danes povedal, da vsak dan beležijo dva, do tri požare, k čemur pa veliko doprinese še vzgonski veter, zato je njegov nasvet, da je ob kurjenju v naravnem okolju potrebno biti izredno previden. Murko svetuje, da prebivalci dosledno upoštevajo trenutne vremenske razmere in skladno z veljavno zakonodajo upoštevajo pravila in navodila glede kurjenja in uporabe odprtega ognja v naravnem okolju

V nasvetu vsem, ne samo prebivalcem občin na širšem ptujskem, sporoča, da v naravnem okolju ne izvajajo požiganja kmetijskih, gozdnih ali drugih površin, ne odmetavajo gorečih ali drugih predmetov oziroma snovi, ki lahko povzročijo požar, pri kurjenju ne uporabljajo vnetljivih, eksplozivnih in oksidativnih snovi. Prav tako je Murkov nasvet, da naj ne kurijo v gozdovih ali na zemljiščih poraslih z gozdnim rastjem, pa tudi, da naj ne odstranjujejo odpadkov z uporabo ognja. Sicer pa v primeru, ko boste s svojimi dejanji povzročili požar v naravnem okolju iz malomarnosti, boste stroške intervencij gašenja oziroma škode morali pokriti sami, je še dodal Murko.

PRIPOROČILA GASILCEV GLEDE KURJENJA V NARAVI

Vsako kurišče v naravi mora biti urejeno tako, da se gorenje ne more razširiti, zato mora biti kurišče:
– obdano z negorljivim materialom,
– območje v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi,
– ves čas kurjenja mora biti nadzorovano s strani polnoletne osebe,
– po končanem kurjenju se mora ogenj popolnoma pogasiti,
– ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 40 km/h se ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora s kurjenjem takoj prenehati.

Dodatne zahteve v zvezi z ureditvijo kurišč v gozdu, na drugem gozdnem zemljišču in na zemljišču, poraslem z gozdnim rastjem, urejajo predpisi o gozdovih.

KAJ STORIMO, ČE ZAGORI V NARAVI

– Če opazimo manjši požar v naravi ga poskušamo omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (veje, voda, zemlja, pesek in podobno);
– Požar gasimo vedno v smeri vetra, tako, da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju;
– Če požara ne moremo pogasiti se umaknemo na varne površine;
– O požaru takoj obvestimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO POŽAR V NARAVI

Pokličemo regijski center za obveščanje na tel. 112:

– povemo točno lokacijo požara (naslov najbližjega stanovanjskega objekta, cestno povezavo med dvema krajema, ali bližino drugega znanega objekta. ),
– povemo kaj gori (trava, podrast, gozd), kakšen je obseg požara, kako hitro in kam se požar širi,
– dežurnemu operaterju povemo tudi, če so v neposredni bližini požara večji viri vode za gašenje,
– povemo kdo kliče in telefonsko številko za morebitne dodatne informacije,
– razločno odgovarjamo na morebitna vprašanja dežurnega operaterja.

Foto in besedilo: GZS, Gasilec.net