Pravila za predčasne volitve v DZ RS

Portal bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja.

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  spletni medij Portal Spodnje Podravje določa in objavlja pravila spremljanja volilne kampanje za predstavitev političnih strank in njihovih programov ob predčasnih volitvah v Državni zbor RS, ki bodo 3. junija 2018.

V času volilne kampanje bo portal v novinarskih prispevkih spremljal pomembna dogajanja v zvezi z volitvami.

O vsebini, obsegu, pogojih in načinu novinarskih prispevkov, ki obravnavajo volilno kampanjo, kandidatke in kandidate, politične stranke in liste, odloča uredništvo medija samostojno, objektivno in uravnoteženo. Medij bo obveščal javnost v skladu z uredniško politiko, zakonom in profesionalnimi standardi.

Portal bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bodo navedeni izvajalec, metodologija in naročnik raziskave.

Plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami bodo na portalu objavljena z navedbo naročnika. Oglasno gradivo mora biti vsebinsko pripravljeno v skladu s predpisi. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, ki bo naknadno objavljen na spletni strani portala.

Uredništvo portala