Poslanci zahtevajo oceno ustavnosti referendumskega odloka o evtanaziji

Poslanci Slovenske demokratske stranke (SDS) in Nova Slovenija (NSi) so danes na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložili zahtevo za oceno ustavnosti Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o evtanaziji. Odlok, objavljen v Uradnem listu, načrtuje posvetovalni referendum o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, kar je sprožilo pomisleke glede njegove ustavnosti.

 

Referendum, ki ga je Državni zbor sprejel 25. aprila, je po mnenju SDS in NSi sporen, saj bi lahko bil v neskladju z več členi Ustave Republike Slovenije. Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je opozorila na potencialno ustavno spornost, kar je bilo ključni razlog za vložitev zahteve.

Ustavno sodišče ima možnost zadržati izvrševanje odloka do končne odločitve, če bi izvrševanje lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče mora pri odločitvi upoštevati škodljive posledice, ki bi lahko nastale tako z izvrševanjem kot z zadržanjem odloka.

Poslanci SDS in NSi predlagajo, da sodišče obravnava zahtevo prednostno in ugotovi, ali je odlok v neskladju z ustavnimi določbami. Prav tako so isti poslanci sopodpisniki zahteve za oceno ustavnosti odloka o referendumu glede konoplje, ki jo je prav tako vložila NSi.

Danijel Krivec iz SDS je izpostavil pomen tematike evtanazije z moralnega in pravnega vidika:

“Glede na dosedanjo razpravo in opozorila Zakonodajno-pravne službe, smo vložili zahtevo za ustavno presojo. Odločitev Ustavnega sodišča sicer ne moremo prejudicirati, vendar je naša želja, da se to vprašanje prednostno obravnava.”

Zadeva ostaja v rokah Ustavnega sodišča, ki bo odločilo o ustavnosti in možnem zadržanju izvrševanja odloka do končne odločitve.

MR