Podlehnik-Gruškovje: Dokončan še zadnji del podravske avtoceste

Celoten avtocestni odsek A4 med Draženci in Gruškovjem v skupni dolžini 13 kilometrov je namenjen izboljšanju kakovosti življenja ljudi v regiji ter povečanju prometne varnosti, pa tudi razvoju gospodarstva in turizma.

Slavnostno odprtje še zadnjega odseka podravske avtoceste od Podlehnika do Gruškovja; foto: Dars
Družba Dars je danes predala prometu še zadnji del podravske avtoceste A4 med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje. Otvoritveni trak na uradnem odprtju 5,8 km dolge štiripasovnice so prerezali ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc in predsednik uprave družbe Dars dr. Tomaž Vidic.
Priložnostno slovesnost ob predaji prometu druge etape skupno 13 km dolge podravske avtoceste Draženci-Gruškovje so v kulturnem programu obogatili učenci OŠ Podlehnik in člani KD Podlehnik; foto: TM

Predsednik uprave družbe Dars dr. Tomaž Vidic je v svojem nagovoru izpostavil, da je izvajalec dela končal mesec pred rokom in za nižjo ceno v primerjavi z ocenjeno investicijsko vrednostjo. Avtocestno omrežje, ki ga zdaj v Sloveniji uporabljamo, po njegovih besedah dokazuje, da je bila odločitev za nacionalni program izgradnje avtocest pravilna.

Promet po celotni trasi podravske avtoceste do Gruškovja bo stekel do začetka prihodnjega tedna; foto: TM

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je zahvalila vsem, ki so že pred njo pripomogli k dokončanju podravske avtoceste. »Čakajo pa nas še druge naloge na področju urejanja državne infrastrukture,« je povedala Bratuškova, ob tem pa izpostavila gradnjo tretje razvojne osi in drugega predora na Karavankah ter investicije v večjo varnost državnih cest izven avtocestnega omrežja.

Današnjega slavnostnega dogodka na podravski avtocesti so se udeležili številni gostje; foto: TM

Violeta Bulc: Pomemben dogodek za celotno Evropsko unijo

Evropska komisarska Violeta Bulc je odprtje novega avtocestnega odseka označila kot pomemben dogodek za celotno Evropsko unijo. Kot je pojasnila, so prometni koridorji pomemben del evropske prometne strategije, novi odsek podravske avtoceste pa je bil še zadnji manjkajoči člen v pomembnem koridorju, ki povezuje Slovenijo s Hrvaško in Avstrijo.

Pogodbena vrednost del znaša 56,2 milijona evrov

Celoten avtocestni odsek A4 med Draženci in Gruškovjem v skupni dolžini 13 kilometrov je namenjen v prvi vrsti izboljšanju kakovosti življenja ljudi v regiji ter povečanju prometne varnosti. Ker leži na povezavi med dvema mednarodnima prehodoma Šentilj in Gruškovje, pa bo nova avtocesta omogočila tudi nemoten daljinski in mednarodni promet skozi našo državo. S tem je v celoti dograjena skupno 33 kilometrov dolga podravska avtocesta A4 med Slivnico (Mariborom) in Gruškovjem, ki predstavlja del celovitega vseevropskega prometnega omrežja.
Pogodbeni izvajalec del na odseku med Podlehnikom in Gruškovjem je bil sarajevski Euro-asfalt, pogodbena vrednost del pa znaša 56,2 milijona evrov. Naložba v avtocestni odsek se financira iz lastnih sredstev investitorja Dars, sredstev programa Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) Evropske unije, sredstev kohezijskega sklada EU in kredita Evropske investicijske banke.

Gradnja 5,8-kilometrskega odseka med Podlehnikom in Gruškovjem je stekla poleti 2016. Novozgrajena avtocesta, na kateri so trije nadvozi, dva podvoza, 12 mostov in predor Log z galerijo, je predana prometu kot sodobna štiripasovna avtocesta v normalnem prečnem profilu z odstavnima pasovoma ter priključkom Zakl.

Projektna hitrost 130 km/h, pred mejnim prehodom 110 km/h

Avtocestni odsek ima enako projektno hitrost 130 km/h kot predhodno že zgrajena in pred enim letom predana prometu prva etapa avtoceste na razdalji 7,3 km med Draženci in Podlehnikom, na katerega se navezuje, z izjemo zadnjih treh kilometrov pred mejnim prehodom Gruškovje, kjer je hitrost omejena na 110 km/h.

Od Šentilja do Gruškovja poslej veliko hitreje in varneje; foto: TM

Ker je nova avtocesta »povozila« staro glavno cesto G 1-9, je bila v sklopu investicije med Draženci in Gruškovjem zgrajena nova vzporedna cesta v dolžini 13,9 kilometra kot povezovalna cesta med kraji ob trasi avtoceste in kot dostop do okoliških zemljišč. Doslej je bila v sklopu dokončanja avtoceste med Draženci in Podlehnikom zgrajena že nekaj več kot polovica nove vzporedne regionalne ceste, z otvoritvijo druge in zadnje etape pa so prometu predali še preostali del regionalne ceste do Gruškovja, po kateri je že prej stekel promet.
Vir in foto: Dars