Po Sloveniji deluje potniški promet! Odprte tudi žičnice, vlečnice in sedežnice!

Odprt mednarodni potniški promet
Odprt potniški promet. Foto: Pexels

Dne, 13. 12. 2020 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, ki je skladu z epidemiološkimi podatki za Republiko Slovenijo sprostil izvajanje javnega prevoza potnikov na ozemlju RS v omejenem obsegu.

 

Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem in železniškem prometu se izvaja v skladu z modeli osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Javni linijski prevoz potnikov se izvaja v počitniškem režimu dokler poteka izobraževanje na daljavo.

Pri sprejemu tega odloka, natančneje v tretjem členu je bilo sprejeto, da je dovoljen prevoz oseb s krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami za največ eno osebo ali člane istega gospodinjstva. Pri tej dikciji so izpadle omejitve glede obratovanja vzpenjače in nihalnih žičnic. Novi odlok se torej vsebinsko napram trenutno veljavnemu odloku spreminja samo v tretjem členu, ki omogoča, da se dovoli obratovanje vseh vrst žičniških naprav ob upoštevanju priporočil NIJZ.

NIJZ pripravlja nova priporočila, s katerimi bodo določili, da bo v manjših zaprtih žičniških napravah (krožne kabinske žičnice, do 6 potnikov) dovoljen prevoz enega potnika, izjema bodo osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih. Na nihalni žičnici in vzpenjači bo potrebna medosebna razdalja najmanj 1,5 m, prav tako bodo izjema osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu ali so sicer v tesnih stikih.

Potrebno je upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja
mask,  razkuževanja rok, zasedenosti ter vstopanja in izstopanja iz vozil. Pri tem mora:

  • Voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbeti za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so bili v fizičnem stiku s potnikom;
  • Pri posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z avtobusi, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom;
  • Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo s kombiji, je lahko zasedenih največ 6 sedežev;
  • Prevoz oseb s krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami je dovoljen za največ eno osebo ali člane istega gospodinjstva, razen, ko gre za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito ali reševanje.