PGD Tržec podpisalo pogodbo o sofinanciranju novega gasilskega vozila

Na četrtkovi 23. redni skupščini Gasilske zveze (GZ) Videm, so prostovoljna gasilska društva (PGD) iz občin Videm, Podlehnik in Žetale podpisala pogodbe o lokalni javni gasilski službi za letošnje leto.

Pogodba za nakup novega gasilskega vozila je podpisana. Foto: PGD Tržec
Občina Videm je s PGD Tržec podpisala še pogodbo o sofinanciranju novega gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo. Pogodbo je v imenu gasilskega društva podpisal predsednik Matej Bezjak, v imenu občine Videm pa župan Branko Marinič. S podpisom pogodbe so trževski gasilci bliže novemu gasilskemu vozilu, ki ga v društvu nujno potrebujejo, saj so po prometni nesreči leta 2017 ostali brez drugega vozila s cisterno.

V PGD Tržec so se odločili za nabavo novega gasilskega vozila s cisterno volumna 5.000 litrov in premično gasilsko-reševalno opremo, posadko sestavljata voznik ter dva gasilca, največja dovoljena masa vozila je 16.000 kg.

Občina Videm je s PGD Tržec podpisala še pogodbo o sofinanciranju novega gasilskega vozila GVC-24/50 z opremo. Foto: PGD Tržec

»Skupna vrednost vozila (podvozje + nadgradnja + premična oprema) bo morala znašati najmanj 275.000 evrov z vključenim 22% DDV, natančnega zneska pa pred opravljenim javnim naročilom (predvidoma ga bomo objavili aprila na portalu www.enarocanje.si) ter končnim odpiranjem ponudb, še ni mogoče podati. Po raziskavi trga in naboru razširjene premične opreme pa bo vrednost vsekakor krepko presegla znesek 275.000 evrov z vključenim DDV. 70 % od pogodbene vrednosti 275.000 evrov bo pokrila občina Videm; letos bo primaknila 54.000 evrov, v letih 2020 in 2021 pa po 68.250 evrov. Preostalih 30 % oz. najmanj 82.500 evrov bomo trževski gasilci morali zagotoviti sami. Presežek nad sofinancirano izhodiščno vrednostjo 275.000 evrov po pogodbi moramo v celoti pokriti sami,« je povedal predsednik Matej Bezjak.

Podpis pogodbe sta opravila župan občine Videm Branko Marinič (v sredini), v imenu PGD Tržec pa predsednik Matej Bezjak (drugi iz leve). Podpisu so prisostvovali še poveljnik PGD Tržec Jani Požar (drugi iz desne) ter poveljnik GZ Videm Roman Cafuta (skrajno levo) in predsednik GZ Videm mag. Janez Merc (skrajno desno). Foto: PGD Tržec

Po najbolj optimističnem scenariju bi novo vozilo lahko pripeljali v garažo že konec decembra tega leta, je napovedal Bezjak, a je bolj verjetno, da bo novo vozilo v društvu v prvih mesecih prihodnjega leta. »Od avgusta 2017 smo brez drugega vozila s cisterno. Trenutno imamo dve vozili: GVC-16/25 s cisterno volumna 2.500 litrov in moštveno vozilo GVM-1 ter dva priklopnika. Z novim vozilom se bomo lahko bolje odzvali na pomoč. Nabava obsega tudi širši nabor premične gasilsko-reševalne opreme, katera bo nabavljena zraven vozila in bo skrbno in preudarno izbrana ter upošteva dosedanje in prihodnje potrebe gasilskih posredovanj na območju občine Videm,« pojasni Bezjak.

Vsak evro bo gasilcem v veliko pomoč pri novi investiciji

Finančna sredstva za novo gasilsko vozilo GVC-24/50 z opremo so začeli zbirati že predlani, lani so jim del izkupička od prireditve Veselo na jožefovo namenili tudi Veseli Jožeki KD Videm pri Ptuju. V mesecu maju bodo izvedli nabiralno akcijo po vaseh Tržec, Jurovci, Lancova vas in Majski Vrh (hišne številke od 1 do 8). Poslali bodo tudi pisne prošnje za donatorstvo po vseh gospodinjstvih občine Videm ter številnim podjetjem.

Še vedno pa zbirajo tudi sms donacije: z sms sporočilom TRZEC1 ali TRZEC5 na številko 1919 lahko za novo gasilsko vozilo vsak državljan prispeva evro ali pet evrov. Donacije sprejemajo tudi na transakcijski račun: SI56042020000437019. Vsem, ki bodo na kakršenkoli način pomagali, da bodo prepotrebno vozilo nabavili in v celoti tudi odplačali, pa se člani PGD Tržec že vnaprej iskreno zahvaljujejo.

Foto: PGD Tržec