Odstranjevanje blata še ni končano

Odstranjevanje nelegalno odloženega blata v Pivoli se nadaljuje

DRAVA, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, koncesionar Direkcije Republike Slovenije za vode, je začetku tega tedna zaključilo z odstranjevanjem blata iz zgornjega območja nelegalno odloženega blata. Odstranjevanje blata iz globeli je bilo zaradi težko dostopnega in strmega terena težavno ter zahtevno.

Dostopne poti skozi globel je bilo ponekod potrebno vsekati tudi v skale. Dodatne težave so še povzročali manjši izviri. V zadnjih dneh so blato s strme, globoke struge, odstranjevali s posebno strojno mehanizacijo – pajkom.

Do sedaj je bilo z zgornje in spodnje lokacije s strani prevzemnika Kostak iz Krškega odpeljano nekaj čez 400 ton odpadnega blata, pomešanega z zemljino, še približno 100 ton odpadka pa je na obeh začasnih depojih na zgornji in spodnji lokaciji pripravljenih za odvoz.

Do sedaj je bilo v Botaničnem vrtu odstranjeno blato iz spodnjega ribnika. V njem je bilo približno 70 m3 blata. Očiščen je zgornji, najbolj onesnažen del struge potoka. Iz ostalih treh manjših ribnikov je zaradi izsušenosti odstranjen le del blata.

Direkcija Republike Slovenije za vode si prizadeva čimprej počistiti območje namerno nelegalno odloženega blata. Hkrati pa ostro obsoja tovrstna početja in poziva k večji okoljski ozaveščenosti tako občin kot posameznikov.

Preberite še:

Usodna vožnja s štirikolesnikom

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Današnji obisk Vlade RS v Podravju – kaj nam prinaša?

Poklon Sloveniji iz celotnega sveta

 

MR