Nižji davki – višje plače

Foto: Pixabay

Nižji davki – večji dohodki zaposlenih

Poleg postopnega zviševanja splošne olajšave pa je v planu tudi uvedba avtomatskega usklajevanja olajšav ter neto letnih davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine. V predlogu je tudi znižanje davčne stopnje v zadnjem, 5. dohodninskem razredu za pet odstotnih točk (s 50 odstotkov na 45 odstotkov). Omenjen ukrep bo tako na dolgi rok razbremenil delojemalce in jim hkrati omogočil večji razpoložljivi dohodek.

Za koliko se bodo zvišale plače?

S spremembo zakona o dohodnini se bo po planu splošna olajšava postopoma zviševala vse do leta 2025 in bo takrat znašala 7500 evrov. Letno bodo denimo tisti s povprečno plačo od svoje plače prejeli približno 260 evrov več na letni ravni že za naslednje leto. Vsako leto pa to pomeni še dodatnih 260 evrov več.

Denimo prejemnik povprečne plače bo za leto 2022 imel 260 evrov višji dohodek, za leto 2025 pa tisoč evrov na letni ravni.

7500 evrov bi tako postala splošna olajšava, ki bi veljala vse od leta 2025 dalje.

Zavezancu, ki prejema dohodek v višini minimalne plače (leta 2021 ta znaša 12290 evra) in uveljavlja samo splošno (ta se bo torej zvišala z veljavne višine 3500 evrov na 4500 evrov) oziroma dodatno splošno olajšavo, se bo znižala davčna obveznost za približno 160 evrov letno.

Izračun dvigov plač

Teoretični izračuni pri posamezniku, ki uveljavlja samo splošno olajšavo, nam pokažejo, da bo v posameznem letu glede na trenutno višino splošne olajšave, to je 3500 evrov, dosegel naslednje razbremenitve:

1. z dvigom splošne olajšave na višino 4500 evrov

Prejemniku minimalne plače se bo zvišal neto dohodek za približno 160 evrov letno, pri prejemniku povprečne plače bo neto dohodek višji za približno 260 evrov letno, zaposleni z dohodkom v višini dveh povprečnih plač bo imel na letni ravni 330 evrov višji neto dohodek in zaposleni z dohodkom v višini šestih povprečnih plač in je obdavčen danes s 50-odstotno stopnjo, ki pa se bo tudi znižala na 45 %, bo imel letni neto dohodek višji za 2130 evrov.

2. z dvigom splošne olajšave na višino 5500 evrov

Zaposlenemu z minimalno plačo se bo neto plača zvišala za 320 evrov letno, prejemniku povprečne plače za 520 evrov letno, prejemnik dveh povprečnih plač bo imel neto dohodek višji za 660 evrov letno in zaposleni s šestimi povprečnimi plačami bo imel neto dohodek višji za 2580 evrov.

Vam je všeč članek? Všečkajte FB stran!

 

3. z dvigom splošne olajšave na višino 6500 evrov

Neto dohodek pri prejemniku minimalne plače se bo zvišal za 480 evrov letno, prejemnik povprečne plače bo imel za 780 evrov višji letni neto dohodke, zaposleni z dvema povprečnima plačama bo imel na leto višji neto dohodek za 990 evrov in prejemnik šestih povprečnih plač bo imel neto dohodek višji za 3033 evrov letno.

4. z dvigom splošne olajšave na višino 7500 evrov

Zaposlenemu, ki prejema minimalno plačo se bo neto plača zvišala za okoli 640 evrov letno, zavezanec z dohodkom v višini povprečne plače bo imel neto plačo višjo za nekaj več kot 1000 evrov letno, prejemnik dveh povprečnih plač bo imel na leto višji neto dohodek za 1320 evrov in prejemnik šestih povprečnih plač bo imel letno za okoli 3480 evrov višji neto dohodek.

Preberite še:

Davčne spremembe za doseganje večje konkurenčnosti, rasti in razvoja slovenskega gospodarstva!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Medved na obrobju Haloz

Ustvarjanje novih in kvalitetnih delovnih mest

 

MR