Naj bo varna raba pirotehnike

Policisti v predprazničnih in prazničnih dneh že obravnavajo prijave motenja javnega reda zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov.Zato vnovič opozarjajo, da je prodaja pirotehničnih izdelkov dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa le od 26. decembra do 2. januarja. Uporaba petard je prepovedana.

Foto: policija.si
Dovoljena je samo prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, v to kategorijo pa spadajo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost in povzročajo zanemarljivo raven hrupa.

Te izdelke je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih. Prav tako je njihova uporaba prepovedana v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Kot še opozarjajo na Policiji, lahko mladoletniki do 14. leta starosti te izdelke uporabljajo le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Za kršitve predvidena globa od 400 do 1200 evrov

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok in med katere spadajo tudi petarde, pa je prepovedana. Izjema so tisti ognjemetni izdelki kategorije 2, ki predstavljajo majhno nevarnost, povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki te vrste so rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete in podobno. Te izdelke lahko mladoletniki do 16. leta starosti uporabljajo le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Foto: delo.si

Magični zadnji mesec leta je prav tako čas radosti in veselja, obenem pa je v tem času pod določenimi pogoji dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev. Da decembrskih praznovanj ne bi skalili neljubi dogodki, bodimo pri uporabi eksplozivnih sredstev previdni in skrbni, je v članku v občinskem glasilu Naš glas med drugim zapisal Stanko Vinko, vodja policijskega okoliša, PP Podlehnik.

Policisti vnovič opozarjajo, da lahko nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov povzroči tudi telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in podobno, prav tako pirotehnični izdelki ne motijo le mnogih ljudi, temveč tudi živali in onesnažujejo okolje. Zato policisti svetujejo, naj ljudje ne uporabljajo pirotehnike, če pa se tej izkušnji ne morejo upreti, naj jo uporabljajo pravilno in tako, da s tem ne motijo in ogrožajo drugih. Za kršitev določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov je za posameznike predvidena globa od 400 do 1200 evrov.

Petarda lahko vzame tudi roko

V prazničnih dneh se po navadi poveča uporaba pirotehničnih izdelkov. Policisti vsako leto znova opozarjajo na previdnost pri ravnanju z njimi. Po splošnem mnenju je uporaba pirotehnike v zabavo le posameznikom, ostalim pa je takšno početje neprijetno, prav tako pogosto zbuja strah in občutek nelagodja. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči številne telesne poškodbe, po preteklih izkušnjah pa nesrečam botruje predvsem nestrokovno ravnanje in opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroki, ki pri pokanju uporabljajo različne pripomočke (smodnik, petarde, večje kose karbida, kovinske posode z jeklenimi pokrovi, bencin …).

Vsako leto prihajajo z urgentnih blokov Kliničnih centrov podatki o poškodbah kot posledicah nespametnega ravnanja s pirotehničnimi sredstvi, od manjših poškodb, kot so opeklinske rane, prek obsežnejših, kompleksnih poškodb, ki imajo funkcionalne in estetske posledice, saj gre za poškodbe kosti in mehkih tkiv (žile, živci, kite, mišice), tkiva lahko propadejo tudi pozneje, zaradi umazanosti ran pa obstaja nevarnost okužb. Najhujše so visokoenergijske poškodbe, pri katerih funkcionalnosti žal ni več mogoče povrniti, sem sodita tudi izguba sluha in vida.

Previdno s pirotehniko, da ne bo nesreče

Od 26. decembra do vključno 1. januarja je dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov. Pristojni opozarjajo na omejitve uporabe, predvsem pa na možne hude posledice – tudi za vse življenje.

Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje

Predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanega učinka, uporaba pirotehnike v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja so prepovedane. Prav tako so prepovedane petarde. Če kupujete pirotehnične izdelke, to storite pri pooblaščenih trgovcih, pri čemer bodite pozorni na oznako CE. Uporabljajte jih v skladu z navodili proizvajalca in tako, da ne ogrožate zdravja in premoženja. Pri uporabi pirotehnike ni prostora za alkohol, nepremišljenost in objestnost. Policija bo pozorna na kraje, kjer se pirotehnika običajno pogosteje uporablja, in bo proti kršiteljem ukrepala.
Z nadzorom se ukvarja tudi inšpekcija. Nadzore opravljajo pri registriranih trgovcih s pirotehniko. Preverjajo morebitno prodajo teh sredstev brez ustreznih dovoljenj in prodajo prepovedane pirotehnike, na primer petard. Vsako leto po vsej državi opravijo od 60 do 70 nadzorov, tako v večjih trgovskih središčih kot posameznih trgovinah in tudi bolj odročnih mestih. Med drugim posebej preverjajo spoštovanje starostnih omejitev pri prodaji izdelkov, sicer pa Perko poudarja, da dosledno preverjajo vsako prejeto prijavo. Globe za kršilce so različne; za podjetnike od 2000 do 20.000 evrov, za pravne osebe od 5000 do 50.000 evrov, za odgovorne osebe pravne osebe in podjetnike pa od 400 do 4000 evrov.

Hud stres za živali

Iz Društva za zaščito živali opozarjajo na stres, ki ga zvočni in svetlobni učinki pirotehničnih izdelkov povzročijo živalim, tako domačim kot divjim. Lastnikom psov svetuje, naj jim v stanovanju pripravijo varno zavetje, kamor se bodo lahko skrili. To velja tudi za vse domače živali, ki sicer bivajo zunaj. Živalim naj ponudijo svojo bližino, ob pokanju pa naj jih ne tolažijo, saj s tem lahko še povečajo njihov strah. Za sprehode psov naj izbirajo manj obljudene kraje in ure, ko zunaj ni veliko ljudi. Psi naj bodo na povodcih. Preveriti je treba neoporečnost povodcev, oprsnic in ovratnic, saj se lahko žival ob poku požene v brezglavi beg, poškodovana oprema pa lahko popusti. Če pes ali druga hišna žival vseeno pobegne, naj čim prej obvestijo zavetišče, za objavo pa zaprosijo različna društva in medije.

»Psi pa še zdaleč niso edini, ki trpijo v tem času. Pirotehnika povzroča dezorientacijo divjih ptic in sprošča strupene emisije, ki jih lahko zadušijo. Negativne posledice čutijo tudi živali na kmetijah in drugi hišni ljubljenčki,« zato pozivajo, da se v korist živali pirotehniki raje odrečemo. Naj bo ta praznični čas čim lepši tudi za živali, ne samo za nas, je v članku še zapisal Stanko Vinko.
Vir: Naš glas, Policija