Na Ptuju od ponedeljka lahko prijavite škodo po neurju

Mestna občina Ptuj je danes objavila javni poziv za prijavo posledic neurja s poplavami, močnim vetrom in točo dne 7. julija 2019. Po prvih ocenah naj bi bilo škode za okrog sedem milijonov evrov, končna številka pa bo na Ptuju znana po zaključenem popisu škode.

Julijsko neurje je na Ptuju povzročilo za nekaj milijonov škode; foto: MO Ptuj
Obrazce za prijavo škode občani lahko dvignejo v prostorih Mestne občine Ptuj (sprejemna pisarna) v delovnem času občinske uprave ali do njih dostopajo na spletnih straneh Mestne občine Ptuj (rubrika Aktualno – http://www.ptuj.si/) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). 

»Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 18. julija 2019 se bo na območju Mestne občine Ptuj od 22. julija do 23. avgusta 2019 vršila prijava škode na kmetijskih zemljiščih, poškodovanih objektih in gradbeni infrastrukturi,« so v javni poziv zapisali v ptujski občini.

Aktualni obrazci za prijavo škode so:
OBRAZEC 1 – kmetijska zemljišča
OBRAZEC 3 – uničen objekt
OBRAZEC 4 – delna škode na objektu
OBRAZEC 5 – gradbeno inženirski objekti
Poškodovane objekte si bo ogledala komisija za ocenjevanje škode pri Mestni občini Ptuj. Podatke bomo posredovali Regijski komisiji pri URSZR, Izpostavi Ptuj, ki bo po pregledu posredovala podatke pristojni državni komisiji. V ptujski občini tudi svetujejo, da občani čim prej uredijo svoje obveznosti z zavarovalnico, pri kateri imajo objekte zavarovane in pristopijo k saniranju posledic.

Velika je tudi škoda na kmetijskih površinah; foto: Lidija Terbulec

Kmetijska gospodarstva prijavijo škodo v kmetijstvu, ki je bila povzročena na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1). Ocena in prijava škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih in posevkih povzročena po naravni nesreči se ne prijavlja. Škodo v gozdovih in gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove.

»Zaradi lažje organizacije in vnosa podatkov v program AJDA naprošamo vse, ki boste prijavili škodo, da to storite čim prej. Za večnamenske bivalne stavbe prijavlja škodo upravitelj, skupnost stanovalcev ali pooblaščeni predstavnik lastnikov. Vse oškodovance naprošamo, da prijavijo dejansko nastalo škodo. Ocena naj bo na podlagi posledice naravne nesreče, ne pa tudi sanacije,« še svetujejo v ptujski občini.

Prijave se vlagajo v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj ali po pošti na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Izpolnjen in poskeniran obrazec lahko posredujete tudi preko elektronske pošte na naslov: [email protected].

Foto: MO Ptuj, TM