Končno so prišli na vrsto starejši in tisti, ki potrebujejo pomoč

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes, 21. oktobra, v Državnem zboru predstavil predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Kot je izpostavil, gre za izjemno pomembno področje, ki se dotika življenja slehernega med nami.

 

Minister je uvodoma povedal, da je sprejem sistemskega zakona, ki bo v Republiki Sloveniji uredil področje dolgotrajne oskrbe z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno oskrbo, ne glede na lokacijo bivanja in socialni status, izjemno pomembno. Na nujnost enotne ureditve dotičnega področja pa v svojih priporočilih redno opozarja tudi Evropska komisija.

Zmotno je razmišljanje, da gre pri dolgotrajni oskrbi zgolj za obravnavno starejših ljudi. Sistem namreč zajema storitve in ukrepe za vse osebe, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti ter pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Vam je všeč članek? Všečkajte FB stran!

 

Po ministrovih besedah predlog zakona pravic ne ukinja, temveč jih dopolnjuje in krepi. Predstavlja podlago, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami lahko dostopali do primerljivih pravic ter imeli možnost izbire. Prinaša nove storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti ter e-oskrbe, izboljšuje položaj današnjih družinskih pomočnikov ter v središče postavlja uporabnika. Omogoča obvladovanje naraščajočega zasebnega financiranja posameznikov in finančno razbremeni lokalne skupnosti. Nenazadnje pa izboljšuje opravljanje dolgotrajne oskrbe kot javne službe in vzpostavlja učinkovit javni nadzor, ne le nad namenskostjo rabe javnih virov, ampak tudi nad ustrezno oskrbljenostjo oseb.

Predlog zakona je opisal kot plod dolgoletnega dela ter dialoga s širšo javnostjo, strokovnimi združenji, društvi ter drugimi resorji.

Minister Poklukar: »Kot minister sem se zavezal k delu z ljudmi in za ljudi. Ves čas poudarjam, da je moj cilj, da kot minister pripomorem k opolnomočenju zdravstvenega, ter v primeru dolgotrajne oskrbe, tudi dela socialnega sistema, ki sta že leta infrastrukturno in kadrovsko podhranjena.«

Dodal je, da s kolegi na ministrstvih predlagajo in sprejemajo konstruktivne rešitve, tudi te, ki bi bile predlagane v postopku sprejemanja zakona v državnem zboru. Do sedaj so že prejeli nekaj pobud, in sicer v zvezi s financiranjem in urejanjem že obstoječih pravic, s katerimi je mogoče predlog dopolniti.

Svoj nagovor je sklenil z mislijo, da je potrebno na področju dolgotrajne oskrbe narediti pomemben korak naprej, saj nesprejetje zakona pomeni vsaj še leto in pol več dnevnih stisk številnih posameznikov.

Preberite še:

Cena kurilnega olja ponovno regulirana

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Janša na pogovoru z direktorjem Appla

Zdravilo proti COVID-19

 

MR