Komunalno podjetje Ptuj bo predstavilo aktualne vsebine

Na sedežu Komunalnega podjetja Ptuj na Puhovi ulic je za danes ob 10. uri sklicana novinarska konferenca. Vodstvo podjetja bo javnost seznanilo z aktualnim dogajanjem v zvezi z vodooskrbnim sistemom v Spodnjem Podravju.

Glavno črpališče pitne vode v Skorbi v Občini Hajdina; foto: TM
Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj in Rado Vek, vodja tehničnega sektorja, bosta predstavila stališče glede potrditve cen storitev obvezne gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo in predstavili projekt rekonstrukcije vodooskrbnega sistema ter vlogo občin pri tem.

Vodooskrbni sistem Ptuj je regionalni vodovodni sistem v Spodnjem Podravju, ki s pitno vodo oskrbuje približno 74.000 prebivalcev v sedemnajstih občinah Dravskega polja, Ptujskega Polja, Haloz in Slovenskih goric. Oskrbuje še posamična naselja v šestih sosednjih občinah, ki iz zgodovinskih ali čisto tehničnih razlogov bolj gravitirajo na naše področje. Srce vodovodnega sistema je glavno črpališče pitne vode v Skorbi v občini Hajdina.

Dopolnjuje ga manjše črpališče v Lancovi vasi z enim plitvim in enim globokim vodnjakom ter posamični globoki vodnjaki v Novi vasi pri Ptuju, Gerečji vasi, Župečji vasi, Podvincih in v Desencih. Vodovodni sistem sestavlja približno 1.100 km primarnih in sekundarnih cevovodov, 38 vodovodnih rezervoarjev in 50 prečrpalnih postaj za dvig tlaka. Dolžina priključnih cevovodov manjših premerov do posameznih odjemalcev prav tako presega 1.000 km.

Foto: TM

Petdeset milijonov evrov za obnovo vodooskrbnega sistema

Komunalno podjetje Ptuj je doslej za idejno zasnovo projekta plačalo 180 tisoč evrov. Kot pravi direktor komunalnega podjetja Janko Širec bo izdelava vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja stala vsaj milijon evrov. “Projekt obsega posodobitev vodovodnega omrežja v dolžini 250 kilometrov, zgraditi bo treba še dva globinska vodnjaka in še kar nekaj objektov, kot so vodohrani, da bo oskrba z zdravo pitno vodo tudi zares zagotovljena vsem,” je po poročanju Večera nedavno pojasnil Širec.

Župane občin Spodnjega Podravja so na nedavnem kolegiju županov seznanili, da Komunalno podjetje Ptuj želi z modernizacijo vodovodnega sistema v Spodnjem Podravju izboljšati kakovost pitne vode. Poleg tega bi z obnovo bistveno zmanjšali izgube na vodovodnem omrežju in tako dosegli večjo ekonomičnost, zagotovili pa tudi večjo kvaliteto vode. Skoraj četrtina načrpane pitne vode se izgubi, ogrožajo jo nitrati in pesticidi, zato je obnova ptujskega vodovodnega sistema nujna. Ker je vodovodna gradnja v preteklem finančnem obdobju izpadla, v Spodnjem Podravju upajo, da bo projekt vreden 50 milijonov evrov vendarle sprejet in podprt z evropskimi kohezijskimi sredstvi.

Zvišanje cen oskrbe s pitno vodo

Spomnimo, da so v Komunalnem podjetju Ptuj to pomlad predlagali tudi zvišanje cen oskrbe s pitno vodo, saj s trenutnimi cenami stroškov naj ne bi mogli več pokrivati. Večina občin se je s tem strinjala, le v občinah Kidričevo in Starše novih cen doslej še niso potrdili.

Dražja voda … foto: TM

Te naj bi začele veljati z julijem, a to zdaj ne bo mogoče. Po poročanju Večera zdajšnja cena za kubični meter vode znaša 0,7151 evra, po novem naj bi 0,7931 evra. Omrežnina za vodovodni priključek je zdaj 3,9 evra, po novem bi bila 5,3 evra. Gospodinjstva ta čas za deset kubičnih metrov porabljene vode plačujejo 12,14 evra, po novem naj bi 14,58 evra.

Foto: TM