Kakšna zapuščina je za Janezom Janšo

Evropska komisija je potrdila predlog spremembe operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020, s čimer smo v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in ministrstvih uspešno zaključili skoraj eno in polletno delo pri programiranju in dodelitvi nepovratnih sredstev iz mehanizma React-EU.

 

Dodatna nepovratna sredstva React-EU v višini dobrih 277 milijonov evrov, ki jih je Evropska komisija je 19.5.2022 formalno potrdila, so v celoti dodeljena, saj morajo biti investirana do konca prihodnjega leta.

Gre za konkretne naložbe in investicije na štirih področjih: oskrbi starejših, zdravstvu, turizmu in izobraževanju.

Slovenska mreža javnih domov za starejše bo do konca prihodnjega leta razpolagala z 18 novimi oz.celovito prenovljenimi enotami po Sloveniji – v Kranju, Kopru, Ljubljani (DSO Bežigrad in Vič-Rudnik Kolezija), Velenju, Novem mestu, Črnomlju, Ptuju, Šmartnu pri Litiji, Izlakah, Murski Soboti, Jesenicah, Metliki, Lendavi, Ajdovščini, Šmarju pri Jelšah, Ravnah na Koroškem in Dravogradu.

V okviru javne zdravstvene infrastrukture bo do konca prihodnjega leta celovito prenovljen celoten UKC Ljubljana, urejene dodatne kapacitete negovalnih oddelkov oz.bolnišnic Maribor, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota. Energetsko prenovljena bosta objekta Orhideja in Vrtnica v okviru rehabiltacijskega centra Soča Ljubljana in SB Nova Gorica. Največja in najpomebnejša od teh investicij je energetska sanacija stavbe UKC Ljubljana, kjer nepovratna evropska sredstva REACT – EU dopolnjujejo nacionalni viri, s čimer bodo uporabniki storitev in osebje do konca prihodnjega leta dobilo praktično nove prostore za delo in zdravljenje v naši osrednji zdravstevni ustanovi. Izvedena bo celovita energetska prenova objekta. Poleg tega bo posodobljen sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije, prav tako bo posodobljena razsvetljava, stavbno pohištvo pa bo zamenjano. Prenovljena bodo dvigala in vzpostavljen centralni nadzor delovanja sistemov. Prenovljenih bo skoraj 75.000,00 kvadratnih metrov neto tlorisnih površin.

Starejšim, ki živijo sami in ostalim je od sredine aprila na voljo brezplačna storitev e-oskrbe na domu, ki je financirana iz sredstev REACT – EU , kar omogoča večjo varnost bivanja in 24 urno odzivnost v primeru potrebe po pomoči. V kratkem pa bo objavljen razpis za izvajanje storitev telemedicinske obravnave za bolnike s kroničnimi boleznimi.

Del sredstev iz vira React-EU smo namenili tudi za podporo dejavnosti turizma in gospodarstvu ter za izobraževanje. Za nakup sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za vzgojno-izobraževalne zavode je React-EU prispeval 13,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Slovenija je v zadnjih dveh letih zaradi pospešenih aktivnosti na področju uporabe evropskih sredstev iz podpovprečnih napredovala med pet najbolj uspešnih držav. Smo na 4.mestu, prihodnje leto bomo med prvimi tremi.

 

Preberite še:

Zgorel je vrtec

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Zakaj so cene goriva poletele v nebo?

4 mega-afere desetletja Roberta Goloba

 

MR