Kako bo potekalo samotestiranje?

Cepljenje je najbolj učinkovito orožje proti #COVID19. Prav vsi moramo storiti vse, da dosežemo čim večjo precepljenost prebivalcev. Vsa cepiva, ki jih je odobrila EMA, so varna in učinkovita.

 

Doc. dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike: “Otroci si bodo lahko končno v šoli vrtali po nosu.”

Samo-testiranje je prostovoljno in brezplačno. Na začetku bo potekalo za učence 3. triade osnovne šole in dijake v srednjih šolah. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

Prednosti testa so, da gre za povsem enostaven postopek, učenec oziroma dijak si sam vnese paličico v začetni del nosne votline. Test lahko dijak večkrat ponovi, rezultat testa pa pridobimo v roku 15 minut.

Kdaj se bo samotestiranje pričelo?

Prvič bo samo-testiranje izvedeno v šoli s sodelovanjem zdravstvenega osebja: dijaki 16. 4. 2021, za učence v 3. triadi osnovne šole pa glede na dogovor (po vsej verjetnosti po prvomajskih počitnicah).

“Franc Vindišar: Klicna svetovalna številka 01 478 68 48 deluje vsak delovni dan med 8:30 in 15:30 uro. Na njej lahko starši, učitelji ter dijaki in učenci pridobijo potrebne informacije o samo-testiranju.”

Začetek testiranje bo v petek 16.4. Protokol samotrestiranja je bil danes poslan iz ministrstva za zdravje na ministrstvo za šolstvo. Izvajalo se bo v šolah, kjer bodo prostori dovolj veliki, da se vzdržuje medsebojna razdalja in je možno prezračevanje po opravljenih testiranjih.

Vsakega učenca, ki je pozitiven, se bo osamilo in se ga poslalo na PCR test. V kolikor bo PCR test negativen se ta učenec vrne k pouku. Če pa je pozitiven pa tudi celoten razred nadaljuje nemoteno s šolanjem. Ravno zaradi tega testiranje poteka ob ponedeljkih, saj v prejšnih 48 urah (med vikendom) ne bo visoko tveganih stikov znotraj šole.

Stoka se je odločila, da je izvajanje samo-testiranja v šoli neprimerno boljša rešitev, saj s tem pridobimo na verodostojnosti rezultatov.

KME podpira samotestiranje.

Protokol o izvajanju samotestiranja danes posredovan na srednje šole

Namen samotestiranja učencev in dijakov je vzpostaviti varno šolsko okolje za učence, dijake in zaposlene v šolstvu pri izvajanju šolanja v učilnicah. Cilj je identificirati pozitivne covidne primere in preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je poudaril učinek rednega testiranja, saj se v primeru 1x tedenskega rednega testiranja s hitrimi testi zmanjša število pozitivnih primerov za 50 odstotkov, ki bi se jih sicer ugotovilo kasneje na druge načine.

Ministrstvo je izdelalo protokol izvajanja samotestiranja in izjavo o soglasju, zagotovilo je verificiran hitri antigenski test na SARS-CoV-2, pripravilo obvestilo pristojnim zdravstvenim domov o zagotovitvi izvida PCR testa v roku 24 ur, izdelan je bil promocijski film, zagotovljena je telefonska številka 01 478 68 48 za morebitna vprašanja staršev, učiteljev ali otrok, ki je na voljo vsak delovni dan med 8.30 in 15.30, zagotovljen je vnos podatkov v centralni register tistih testirancev, ki bodo prejeli pozitivni PCR test. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo, da posreduje šolam opis o protokolu  vsem vodstvom vzgojno izobraževalnih zavodov in da posledično pridobi podatke o izkazanem interesu učencev v osnovni šoli in dijakov v srednji šoli o samotestiranju.

Ministrstvo je pridobilo tudi mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME). PO njihovem mnenju je samotestiranje enostavno, neagresivno in učinkovito, pomembno prispeva k objektivnemu nadzoru nad dinamiko epidemije v šolah, učenci aktivno prispevajo k zmanjševanju posledic epidemije, utrjuje se občutek, da v epidemičnih razmerah učenci skrbijo za lastno zdravje. KME podpira odločitev, da se po vzoru nekaterih držav zaradi objektivnosti in verodostojnosti testiranje izvaja v šolskih prostorih, poudarili so tudi pomembno vlogo učiteljev.

Vodstva srednjih šol so po protokolu zadolžena, da pridobijo soglasja staršev oziroma zakonitih zastopnikov, pri sami izvedbi pa, da v regijskih izpostavah Uprave RS za zaščito in reševanje prevzemajo teste in razdelijo teste učencem in dijakom. Testiranje se izvaja ob začetku pouka ob ponedeljkih, v večjih prostorih, kjer učenci in dijaki lahko vzdržujejo medsebojno razdaljo. Ravnatelj v primeru pozitivnega PCR testa ravna v skladu z navodili NIJZ, opredeli stike učenca oziroma dijaka in zagotovi druge ukrepe, potrebne za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom.

V primeru pozitivnega testa pri učencu ali dijaku vodstvo šole vzpostavi stik s starši učenca ali dijaka, starši o pozitivnem rezultatu testa obvestijo izbranega osebni zdravnika, ki učenca ali dijaka napoti na PCR testiranje. Starši zagotovijo prevoz na PCR testiranje oziroma domov, v primeru negativnega PCR testa se učenec oziroma dijak vrne k pouku.

Ob prvi izvedbi samotestiranja v šolah, za dijake predvidoma 16. aprila, bo sodelovalo tudi  zdravstveno osebje. Za učence v 3. triadi osnovne šole pa bo samotestiranje vpeljano po prvomajskih počitnicah. Za tiste, ki se ne bodo samotestirali, odločitve še ni: ali bodo lahko sodelovali pri pouku v šoli, ali pa se bo za njih organiziralo šolanje na daljavo. Če bo samotestiranje izvajano po protokolu, se sošolcem dijaka, ki bo pozitiven na PCR testiranju, ne bo potrebno umakniti v karanteno. Pozitivne izkušnje s samotestiranjem beležijo Anglija, Avstrija, Nemčija in Češka.

Uvedbo samotestiranja je podprl tudi Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike. Izvedbo testiranja so preverili tudi pri različno starih otrocih na Pediatrični kliniki in ugotovili, da so jih tudi otroci v prvi triadi OŠ ob prisotnosti odrasle osebe sposobni izvesti sami.

 

Preberite še:

Kaj bodo imele občine od 10,5 milijard evrov

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Slovenija končno na poti v nov svet!

Nov začetek! Konec popolnega zaprtja!

 

MR