Slovenija končno na poti v nov svet!

DIGITALNA SLOVENIJA

Vlada Republike Slovenije se je na 198. dopisni seji seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za digitalizacijo, ki je posvetovalno telo predsednika vlade.

Predsednik sveta Mark Boris Andrijanič. Naloga sveta je med drugim ta, da predlaga konkretne ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije.

Težko opišem, kako ponosen in počaščen sem, da bom lahko vodil ekipo tako izjemnih posameznikov, ki so mi v marsičem zgled. Vesel sem, da prihajamo iz različnih vetrov, pri čemer pa nas povezujeta pozitivna energija in skupna skrb za prihodnost naše domovine,” je poudaril Andrijanič.

Slovenija fantastičen potencial in izjemne talente, raztresene po najboljših univerzah in najprodornejših podjetjih po vsem svetu: “Čas je, da ta naš skupni potencial končno izkoristimo in se prebijemo med najbolj digitalno napredne in uspešne države na svetu.

Digitalna Slovenija

Naloge Strateškega sveta so, da za predsednika vlade v roku 5 mesecev pripravi okvirni predlog potrebnih sistemskih sprememb za pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave; pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanih z digitalizacijo gospodarstva, javne uprave in družbe kot celote; za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta; spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije (Digitalna Slovenija, Strategija razvoja javne uprave…); spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev; predsedniku vlade predlaga konkretne ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije.

Vsi člani Strateškega sveta bomo svoje delo opravljali strokovno in prostovoljno. Sodelovali bomo v lastnem imenu in razmišljali s svojo glavo, pri čemer ne bomo vezani na mnenja ali navodila katere koli institucije ali podjetja. Tukaj smo zato, da prispevamo majhen delček k novi slovenski zgodbi o uspehu, ki bo slonela na inovacijah, podjetnosti in odprtosti do sprememb. Sam bom po najboljših močeh prispeval znanje in izkušnje, ki sem jih nabiral v zadnjem desetletju pri snovanju uspešnih digitalnih zgodb po svetu. Skupaj bomo preučili ključne izzive na poti do digitalnega preboja in predlagali čim bolj konkretne rešitve. Gradili bomo na izjemnem delu, ki so ga na tem področju že opravile številne institucije, podjetja in posamezniki. Obenem pa bomo vodili odprt dialog z vsemi deležniki, še posebej državljankami in državljani. Prav zato bom vesel vaših predlogov, vzpodbud in tudi kritik. Digitalizacija je nujnost, izziv, predvsem pa priložnost za vse nas, da se s skupnimi močmi in širokim družbenim konsenzom premaknemo naprej. Se vidimo v digitalni in moderni Sloveniji,” je še napovedal Andrijanič.

Delovno področje Strateškega sveta za digitalizacijo zajema:

 • vzpodbujanje digitalizacije gospodarstva in poslovnih procesov;
 •  ustvarjanje pogojev za razvoj visokotehnoloških podjetij in njihovo financiranje;
 • privabljanje visokotehnoloških investicij in promocija Slovenije v mednarodnih tehnoloških ter vlagateljskih krogih;
 • razširitev sistemskega poučevanja digitalnih veščin v šolstvu, vključno s programiranjem;
 • krepitev naravoslovnih študijskih smeri, še posebej informatike;
 • vzpodbujanje digitalne pismenosti pri vseh segmentih prebivalstva;
 • povezovanje visokošolskih in raziskovalnih institucij z gospodarstvom;
 • podpiranje slovenskih visokotehnoloških podjetij pri prodoru na tuja tržišča;
 • vzpostavitev umetne inteligence in kibernetske varnosti kot strateških gospodarskih in raziskovalnih prioritet Slovenije;
 • podpiranje razvoja in uporabe tehnologij na ostalih ključnih področjih, kot so pametna mesta in vasi, tehnologija veriženja blokov in nove oblike mobilnosti;
 • ustvarjanje pogojev za vračanje vrhunskih slovenskih kadrov iz tujine in privabljanje mednarodnih talentov na področjih, povezanih z digitalizacijo;
 • povezovanje slovenskih znanstvenikov in podjetnikov, ki delujejo na področju digitalizacije v tujini, s Slovenijo;
 • vlaganje v razvoj napredne in varne telekomunikacijske ter ostale digitalne infrastrukture;
 • sooblikovanje digitalnih politik in zakonodaje na ravni EU, še posebej na področju umetne inteligence, digitalnih platform in storitev, upravljanja s podatki, kibernetske varnosti in tehnologije veriženja blokov;
 • povezovanje Slovenije z digitalno najnaprednejšimi državami in vodilnimi strokovnjaki ter organizacijami na področju digitalne preobrazbe;
 • usklajen razvoj digitalizacije procesov in storitev v javnem sektorju, vključno z pravosodjem, zdravstvom in izobraževanjem;
 • poenotenje digitalnega poslovanja državljanov in podjetij preko storitvenih portalov (eUprava, SPOT, eDavki ipd.) z uporabo skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov;
 • zagotavljanje čim višje ravni pridobivanja in uporabe znanj na področju informacijskih sistemov različnih državnih/javnih organov.

Predsednik Strateškega sveta vodi Strateški svet in usmerja njegovo delo, mandat predsednika Strateškega sveta je vezan na mandat predsednika vlade. Člani Strateškega sveta, ki so v Strateški svet imenovani kot predstavniki določene institucije, v njem delujejo v imenu te institucije, drugi člani v Strateškem svetu delujejo v svojem osebnem imenu. Člani Strateškega sveta in morebitni zunanji svetovalci svoje delo opravljajo brezplačno.

Za predsednika Strateškega sveta je bil imenovan Mark Boris Andrijanič. Za člane Strateškega sveta pa so bili imenovani: Daniel Avdagič, prof. dr. Marko Bajec, Julij Božič, doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Tomaž Gornik, dr. Marko Grobelnik, doc. dr. Darja Grošelj, dr. Andraž Kastelic, dr. Jure Knez, Miha Lavtar, prof. dr. Jure Leskovec, Medeja Lončar, mag. Gregor Macedoni, Andrej Mertelj, Maja Mikek, mag. Jure Mikuž, Nejc Novak, Marko Pavlišič, dr. Gregor Pipan, dr. Mark Pleško, Matej Potokar, doc. dr. Irena Nančovska Šerbec, Sonja Šmuc, Aleš Špetič,  Matej Tomažin, Andraž Tori, prof. dr. Žiga Turk, Žiga Vavpotič, mag. Ajša Vodnik in Igor Zorko.

Preberite še:

Nov začetek! Konec popolnega zaprtja!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Današnji bizarni protesti v Mariboru

Veliko sproščanje ukrepov!

 

MR