Vlada je danes na svoji 8. redni seji natančno definirala prejemnike pomoči, ki so utrpeli posledice zaradi koronavirusa.

 

Samozaposleni bodo morali dokazati izpad dohodka

Samozaposleni, ki se bodo izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost.

Samozaposleni bodo upravičenost morali dokazovati z izjavo. V kolikor se ugotovi, da je bila izjava dana na podlagi neresničnih izjav, in da samozaposleni ni opravičen do pomoči, mora vrniti 3 X vrednosti pomoči, skupaj z obrestmi!

Študenti 150€, velike družine 100€ ali 200€, upokojenci 130€ do 300€

Redni študenti bodo prejeli enkratni znesek v vrednosti 150€ do 30. aprila. Velike družine bodo zraven vseh dodatkov, ki jim pripadajo, prejeli še 100€ za družine s tremi otroki in 200€ za družine s štirimi ali več otroki. Upokojencem se bo izplačal enkraten solidarnostni dodatek v višini 300€ za upokojence s pokojnino nižjo od 500€, 230€ za upokojence s pokojnino med 500€ in 600€ in 130€ za tiste s pokojnino med 600€ in 700€.

Zaposleni bodo prejeli dodatek v višini 200€

Za zaposlene v zasebnem sektorju, ki imajo bruto plačo nižjo od trikratnika slovenske bruto minimalne plače, bodo prejeli 200€ dodatka. To velja za delavce, ki v času epidemije opravljajo delo na posebej izpostavljenem delovnem mestu ali so zaradi obvladovanja epidemije prekomerno obremenjeni. Delodajalec bo izplačal dodatke zaradi oprostitve plačila prispevka za pokojninsko zavarovanje.

Za čas trajanje epidemije zakon predvideva za 30 % znižanje osnovne plače funkcionarjem, in sicer predsedniku republike, predsedniku vlade, generalnemu sekretarju vlade, ministrom, državnim sekretarjem, svetovalcem predsednika republike, generalnemu sekretarju urada predsednika republike, šefu kabineta predsednika republike in poslancem ter funkcionarjem v drugih državnih organih.

Preberite še:

Kaj prinaša vladni paket pomoči?

Vir: www.gov.si