Kaj prinaša vladni paket pomoči?

Foto: Pixabay.com

 

 

Vlada RS je na včerajšnji nočni seji razpravljava o usmeritvah glede ukrepov v gospodarstvu, ki ga bo v najkrajšem možnem času posredovala v Državni zbor. Na današnji novinarski konferenci so sodelovali predsednik vlade Janez Janša, minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, vodja strokovne skupine za pomoč gospodarstvo dr. Matej Lahovnik, ministrica z kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec in finančni minister, mag. Andrej Šircelj.

Predsednik vlade, Janez Janša je povedal, da je vlada na večerni/jutranji seji določila smernice z ukrepi za pripravo zakonskega paketa s katerim želijo v prihodnosti blažiti posledice epidemije za prebivalce in gospodarstvo. Najpomembnejši ukrepi iz paketa so našteti v nadaljevanju.

 

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest:

 • nova ureditev predvideva sofinanciranje plač za delavce, ki so na čakanju; vse prispevke v obdobju do 31. maja 2020 (z možnostjo podaljšanja po potrebi), bo vsem zaposlenim, ki so na čakanju v obe blagajni (zdravstveno in pokojninsko) prevzela država,
 • nadomestila za vse bolniške odsotnosti krije zdravstvena zavarovalnica in ne delodajalec
 • vzpostavljen bo sistem nagrajevanja preko plačil dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve v razponu od 10-200 %

Določili so ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi:

 • status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile (npr. varstvo, prihod na delo) bo izenačen s statutom delavcev na čakanju
 • tisti, ki bodo izgubili službo s prvim dnem pripada nadomestilo za brezposelnost
 • javnih storitev gospodinjstva za dejavnosti, ki se ne izvajajo, ne rabijo plačevati (npr. položnice za vrtce)
 • upokojencev se izplača varnostni dodatek za čas epidemije (saj so morebitne skromne prihranke porabili za nakupe rezerv nujnih prehranskih in drugih artiklov)

Sprejeta je vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenih, ki jih je 100.000.

 • do izredne pomoči bodo opravičeni vsi samozaposleni, ki bodo preko e-aplikacije razglasili prizadetost zaradi krize. Varovalka bo vzpostavljena po vzgledu drugih držav, se bo opravičenost tega naknadno preverjalo. Register razglasitve prizadetih bo javen, zato da se preprečijo zlorabe (neresnične izjave bo država naknadno sankcionirala).
 • samozaposleni, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo zmanjšanem obsegu so opravičeni do mesečnega temeljnega dohodeka v višini 70% plače. Samozaposlenim se odpiše prispevke, ki jih za čas epidemije prevzame država. Do odmere dohodnine se odloži plačilo akontacije dohodnine.

Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij:

 • vse prispevke za delo zaposlenih, ki ostanejo na delovnem mestu v tem obdobju plačuje država
 • pravice zavarovancev in prihodki se ohranjajo, s tem se razbremeni podjetja, ki delujejo in se ustvari potreben manevrski prostor za nagrajevanje zaposlenih

Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij:

 • vzpostavi se garancijska shema »finančni top«, ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetjih. Gre za preprečevanje verižne nelikvidnosti.
 • plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem iz javnih sredstev se zmanjšajo na 8 dni

Ukrepi v smislu znižanja sejnin in plač:

Vse sejnine in nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v državnih podjetnih se znižajo za 30 %. Enako velja za funkcionarje na državni ravni (sodna veja je iz tega izvzeta, je pa pozvana, da se sama odpove 30% za čas krize).

Sprejeli so vrsto ukrepov za pomoč kmetijstvu, saj je samozadostnost v teh časih strateškega pomena. Pivčeva napove, da bo zboleli nosilec ali član kmetijskega gospodarstva prejel nadomestilo v višini 80% minimalne plače. Odpisali bodo tudi prispevke nosilcem ali članom kmetijskega gospodarstva. Zaradi izpada odhodka, se kmetiji lahko nadomesti morebitna škoda. Ministrstvo predlaga tudi dvig odstotka, ki določa da javni zavodi vsaj 50% živil kupijo s strani slovenskih pridelovalcev.

Janša je s strani vlade podal priporočilo delodajalcem v gospodarstvu, da uberejo podoben pristop nagrajevanja tistih, ki so v času epidemije izpostavljeni in ohranjajo nujno proizvodnjo v tem času.

Država oz. proračun bo največji meri te izdatke povrnil, ko bomo dobili podatke o bodočem možnem obsegu teh izplačil. Napove, da se bodo del kohezijskih sredstev iz evropskega socialnega sklada usmeril k podjetjem, ki razvijajo cepivo, zdravila in zaščitno opremo.

 

Predsednik vlade je poudaril, da je temeljna vsebina paketa v tem, da se zamrzne obstoječe stanje na način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske in znanstvene, kulturne in druge potenciale… da bo kolikor je mogoče normalno funkcionirala tudi po koncu epidemije. Veliko naporov se vlaga v izdelavo cepiva in zdravil, ki blažijo simptome kroonavirusa – napovedi so optimistične, vendar je potrebno do takrat zdržati v dobri kondiciji. Ukrepi, ki jih bo predlagala vlada imajo namen, da normalno stanje, kolikor je mogoče, zamrznemo in ohranimo brez večjih posledic. Vlada bo za to zagotovila vsa potrebna finančna sredstva. Za ta čas, ki ga zakonski paket zajema je sredstev zagotovljenih dovolj. Vlada je pričela z zbiranje elementov za drugi mega paket.

Danes zvečer  sledi seja Vlade na temo ukrepov za upočasnitev in zajezitev širjenja epidemije.

Celoten nabor ukrepov predstavljamo spodaj:

Foto: gov.si

MR